phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xls Kодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.4, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ - в сила от 01.09.2015 г.
Дата: 26.08.2015 (35,00KB)


xls Kодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ - в сила от 16.06.2015 г.
Дата: 16.06.2015 (41,50KB)


xls Kодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ - в сила от 16.09.2014
Дата: 10.09.2014 (41,50KB)


xls Kодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ - в сила от 01.07.2014
Дата: 27.06.2014 (41,50KB)


xls Kодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ - в сила от 16.03.2014
Дата: 14.03.2014 (32,50KB)


xls Kодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ - в сила от 16.02.2014
Дата: 14.02.2014 (41,00KB)


xls Kодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ - в сила от 01.02.2014
Дата: 23.01.2014 (40,50KB)


xls Kодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ - в сила от 01.01.2013.
Дата: 21.12.2012 (33,50KB)


xls Kодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ - в сила от 01.10.2012.
Дата: 29.09.2012 (33,50KB)


xls Kодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ - в сила от 01.09.2012.
Дата: 31.08.2012 (33,00KB)


xls Кодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал. 4 ,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели - сила от 01.04.2012.
Дата: 28.03.2012 (33,50KB)


xls Кодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал. 4 ,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели - сила от 16.03.2012.
Дата: 15.03.2012 (31,50KB)


xls Кодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал. 4 ,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели - сила от 01.05.2011.
Дата: 27.04.2011 (23,00KB)


xls Кодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал. 4 ,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели - сила от 01.03.2011.
Дата: 25.02.2011 (24,00KB)


xls Кодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал. 4 ,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели - в сила от 01.02.2011.
Дата: 31.01.2011 (22,00KB)


xls Кодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал. 4 ,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели - сила от 01.09.2010.
Дата: 25.08.2010 (22,00KB)


xls Кодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал. 4 ,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели - сила от 16.08.2010.
Дата: 13.08.2010 (22,00KB)


xls Кодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели - в сила от 01.07.2010г.
Дата: 30.06.2010 (22,00KB)


xls Кодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели - в сила от 16.05.2010г.
Дата: 15.05.2010 (22,00KB)


xls Кодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели.(кодовете са дефинирани съгласно изискванията на чл.6,ал.1,т.2 на Наредбата) - в сила от 01.03.2010г.
Дата: 24.03.2010 (23,50KB)