phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Архив медицински изделия и диетични храни

docx НА ВНИМАНИЕТО НА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ЕДРО С МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
Дата: 25.11.2020 (13,24KB)


pdf Покана - публикувана на 14.10.2020г.
Дата: 14.10.2020 (6 776,11KB)


pdf Приложение 1 – /Раздел А/ Спецификация с определени и групирани медицински изделия, прилагани в условията на извънболничната медицинска помощ 2021г.
Дата: 14.10.2020 (574,12KB)


pdf /Раздел Б/ Спецификация с определени и групирани медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ 2021г.
Дата: 14.10.2020 (755,86KB)


xlsx Приложение 2 - Заявление 2021г.
Дата: 14.10.2020 (16,88KB)


doc Приложение 3 - Декларация количества, 2021г.
Дата: 14.10.2020 (38,00KB)


xls Приложение 4 - Ценово предложение, 2021г.
Дата: 14.10.2020 (51,00KB)


xls Приложение 5 - Декларация фондове, 2021г.
Дата: 14.10.2020 (44,50KB)


xls Приложение 6 - Декларация по чл.30, ал. 4, 2021г.
Дата: 14.10.2020 (44,00KB)


doc Приложение 7 - Договор с търговците на едро, 2021г.
Дата: 14.10.2020 (581,00KB)


doc Приложение 1 към Договор с ТЕ 2021 - Приложение 1 по чл. 1, ал. 1, т. 1
Дата: 14.10.2020 (40,50KB)


doc Приложение 2 към Договор 2021 с ТЕ - Приложение 2 по чл. 8, ал. 3
Дата: 14.10.2020 (46,50KB)


doc Приложение 8 - Декларация по т. I, подт. 10, 2021
Дата: 14.10.2020 (38,00KB)


doc Приложение 9 - Декларация по т. II, подт. 2 от Поканата 2021
Дата: 14.10.2020 (41,00KB)


doc Приложение 9 а - Декларация по т. II, подт. 2 от Поканата 2021
Дата: 14.10.2020 (41,00KB)


doc Приложение 10 - Декларация по т. II, подт. 3 от Поканата 2021
Дата: 14.10.2020 (40,50KB)


doc Приложение 11 - Декларация по т. I подт. 4 от Поканата, 2021
Дата: 14.10.2020 (41,50KB)


xls График за подписване от търговците на едро с медицински изделия на Приложение 1 от договорите за доставка и заплащане на медицински изделия за 2020 г.
Дата: 25.06.2020 (44,00KB)


pdf Приложение към Решение № РД-НС-04-63/19.06.2020г. на Надзорния съвет на НЗОК
Дата: 22.06.2020 (3 313,27KB)


docx Допълнителни указания към търговците на едро с медицински изделия относно сключването на договори за доставка на медицински изделия през 2020 г., касаещи банковите гаранции, Дата 14.05.2020 г.
Дата: 14.05.2020 (244,36KB)