phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx График за подписване на индивидуални договори с притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека за 05.01.2022 г.
Дата: 22.12.2021 (16,88KB)


docx Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ ( обнародван в ДВ бр.109 от 21.12.2021 г.)
Дата: 22.12.2021 (14,66KB)


xlsx График за подписване на индивидуални договори с притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека за 16.04.2019 г.
Дата: 15.04.2019 (16,64KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.28 от 05.04.2019 г.)
Дата: 10.04.2019 (218,62KB)


xls График за отчитане
Дата: 28.12.2010 (103,00KB)


doc Списък на служителите в РЗОК подали декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Дата: 18.05.2013 (127,00KB)