phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx График за отчитане на договорните партньори БМП и график за отчитане на аптеки за м. юли 2020 г.
Дата: 24.06.2020 (24,09KB)


xlsx График за отчитане на договорните партньори БМП и график за отчитане на аптеки за м. март 2020 г.
Дата: 21.02.2020 (24,41KB)


xlsx График за отчитане на договорните партньори БМП и график за отчитане на аптеки за м. февруари 2020 г.
Дата: 24.01.2020 (24,42KB)


xlsx График за отчитане на договорните партньори БМП и график за отчитане на аптеки за м. януари 2020 г.
Дата: 20.12.2019 (24,42KB)


xlsx График за отчитане на договорните партньори БМП и график за отчитане на аптеки м. декември
Дата: 26.11.2019 (24,45KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.28 от 05.04.2019 г.)
Дата: 10.04.2019 (100,61KB)


xls График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медецински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК на територията на РЗОК София-област за 2019 година
Дата: 10.04.2019 (36,50KB)


xlsx График за отчитане
Дата: 25.09.2019 (24,38KB)


xls Списък на служителите в РЗОК подали декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Дата: 18.05.2013 (50,50KB)