phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xls График за подписване на анекси от договорни партньори изпълнители на дентална помощ
Дата: 04.09.2020 (251,50KB)


xlsx График за отчитане на аптеки м. септември 2020 г.
Дата: 25.08.2020 (13,72KB)


xlsx График за отчитане на аптеки м. август 2020 г.
Дата: 21.07.2020 (14,00KB)


xlsx График за отчитане на аптеки м. юли 2020 г.
Дата: 24.06.2020 (14,04KB)


xlsx График за отчитане на аптеки м. юни 2020 г.
Дата: 22.05.2020 (15,52KB)


xlsx График за отчитане на аптеки м. май 2020 г.
Дата: 16.04.2020 (13,74KB)


xlsx График за отчитане на аптеки м. април 2020 г.
Дата: 25.03.2020 (13,73KB)


xlsx График за отчитане на аптеки м. март 2020 г.
Дата: 21.02.2020 (13,73KB)


rar Заявителни документи БМП
Дата: 25.01.2020 (119,34KB)


xls Графици за прием на заявителни документи БМП 2020
Дата: 25.01.2020 (50,00KB)


zip Графици за прием на заявителни документи ИМП 2020
Дата: 24.01.2020 (122,31KB)


zip Заявителни документи КДН 2020
Дата: 24.01.2020 (92,80KB)


zip Заявителни документи ПИМП 2020
Дата: 24.01.2020 (81,52KB)


zip Заявителни документи СИМП 2020
Дата: 24.01.2020 (85,43KB)


xlsx График за отчитане на аптеки м. февруари 2020 г.
Дата: 24.01.2020 (13,75KB)


xls График за подписване на договори от договорни партньори за м. януари 2020 г.
Дата: 24.01.2020 (372,50KB)


zip Заявителни документи ДП по НРД 2020-2022 г.
Дата: 17.01.2020 (189,59KB)


xlsx График за отчитане на аптеки м. януари 2020
Дата: 30.12.2019 (14,41KB)


xlsx График за отчитане на аптеки м. декември
Дата: 26.11.2019 (14,39KB)


xlsx График за отчитане на аптеки м. ноември
Дата: 25.09.2019 (14,42KB)