phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

jpg Съобщение за лекарите по дентална медицина - 27.09.2018 г.
Дата: 27.09.2018 (28,37KB)


xls График за отчитане - БМП
Дата: 26.11.2018 (46,00KB)


xlsx График за отчитане на аптеки
Дата: 26.11.2018 (12,00KB)


jpg Съобщение за лекарите по дентална медицина - 10.08.2018 г.
Дата: 13.08.2018 (20,90KB)


doc Съобщение за лекарите по дентална медицина - 22.05.2018 г.
Дата: 22.05.2018 (33,00KB)


График за подписване на договори по НРД 2018 - дентални лекари
Дата: 24.04.2018 (262,00KB)


zip Заявителни документи ДП по НРД 2018
Дата: 05.04.2018 (165,84KB)


xls График за прием на документи за БМП.
Дата: 04.04.2018 (86,50KB)


zip График прием заявителни документи ИМП 2018
Дата: 04.04.2018 (110,83KB)


zip заявителни документи-СИМП 2018
Дата: 04.04.2018 (96,70KB)


rar заявителни документи-ПИМП 2018
Дата: 04.04.2018 (88,50KB)


zip заявителни документи-КДН 2018
Дата: 04.04.2018 (105,53KB)


doc Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността „Началник отдел“ в отдел „Правно обслужване“ към дирекция „Административно и правно обслужване на дейността“ в Столична здравноосигурителна каса – 10.10.2017 г.
Дата: 10.10.2017 (514,50KB)


pdf Промяна на административния адрес на СЗОК
Дата: 09.05.2016 (21,92KB)


zip Приложения, съгласно съгласно чл.7 от „Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели” / обн. ДВ бр.22 / 22.03.2016г./.
Дата: 29.03.2016 (43,34KB)