phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx График за отчитане на аптеки за м. юни 2022 г.
Дата: 20.05.2022 (14,12KB)


xls График за подписване на Допълнителни споразумения – Дентална помощ 2022 г.
Дата: 19.05.2022 (268,50KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. май 2022 г.
Дата: 21.04.2022 (14,10KB)


doc Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Правно и административно осигуряване на дейността“, дирекция „Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността“ в Районна здравноосигурителна каса – София столична (СЗОК)-11.04.2022 г.
Дата: 11.04.2022 (555,50KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. април 2022 г.
Дата: 29.03.2022 (14,09KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. март 2022 г.
Дата: 28.02.2022 (14,09KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. февруари 2022 г.
Дата: 24.01.2022 (14,09KB)


Заповед на директора на СЗОК относно прекратяване на тръжна процедура за монтиране на два броя самоподаващи /вендинг/ автомати.
Дата: 19.01.2022 (36,18KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ ( обнародван в ДВ бр.109 от 21.12.2021 г.)
Дата: 30.12.2021 (53,40KB)


docx График за подписване на договори
Дата: 30.12.2021 (16,80KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. януари 2022 г.
Дата: 21.12.2021 (14,09KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. декември 2021 г.
Дата: 24.11.2021 (14,18KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. ноември 2021 г.
Дата: 25.10.2021 (14,19KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. октомври 2021 г.
Дата: 24.09.2021 (14,21KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. септември 2021 г.
Дата: 24.08.2021 (14,19KB)


zip Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 2 кв. м. в СЗОК за монтиране на два броя самоподаващи - вентинг автомати
Дата: 20.08.2021 (584,57KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. август 2021 г.
Дата: 22.07.2021 (14,20KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. юли 2021 г.
Дата: 24.06.2021 (14,23KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. юни 2021 г.
Дата: 25.05.2021 (14,20KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. май 2021 г.
Дата: 23.04.2021 (14,21KB)