phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.28 от 05.04.2019 г.)
Дата: 10.04.2019 (574,52KB)


xls График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 19.04.2019 (60,50KB)


doc Конкурс за длъжността „Старши експерт“ в сектор „Информационно обслужване“, отдел „Договаряне, обработка и контрол на изпълнителите на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки“ с месторабота в РЗОК град Силистра – 16.10.2017 г.
Дата: 16.10.2017 (78,50KB)


xls График за отчитане
Дата: 24.04.2015 (112,50KB)


pdf Резюме от одитен доклад
Дата: 08.11.2012 (698,06KB)


xls Списък на служителите в РЗОК подали декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Дата: 18.05.2013 (34,50KB)


doc СТМ_25_11_2013
Дата: 25.11.2013 (195,50KB)