phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

docx Обявление_Перник - юрисконсулт
Конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в сектор „Договаряне и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки”, към отдел „Договаряне и контрол на изпълнението на извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ, аптеки и информационно обслужване”, с месторабота РЗОК гр. Перник. – 26.02.2016 г.
Дата: 26.02.2016 (41,64KB)


zip Следгаранционно сервизно обслужване на 2 броя автомобили на РЗОК – Перник, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях през 2014г.
Дата: 06.11.2013 (225,88KB)


xls График за отчитане
Дата: 21.12.2012 (100,50KB)


pdf Резюме от одитен доклад
Дата: 17.07.2012 (259,42KB)


zip Списък на служителите в РЗОК подали декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Дата: 18.05.2013 (2 346,00KB)