phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП и график за отчитане на аптеки за м. септември 2020 г.
Дата: 25.08.2020 (74,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП и график за отчитане на аптеки за м. август 2020 г.
Дата: 24.07.2020 (67,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП и график за отчитане на аптеки за м. юли 2020 г.
Дата: 25.06.2020 (67,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП и график за отчитане на аптеки за м. юни 2020 г.
Дата: 22.05.2020 (76,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП и график за отчитане на аптеки за м. май 2020 г.
Дата: 27.04.2020 (69,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП и график за отчитане на аптеки за м. април 2020 г.
Дата: 25.03.2020 (69,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП и график за отчитане на аптеки за м. март 2020 г.
Дата: 25.02.2020 (69,00KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. февруари 2020 г.
Дата: 24.01.2020 (61,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП и график за отчитане на аптеки за м. януари 2020
Дата: 30.12.2019 (68,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП и график за отчитане на аптеки за м. декември
Дата: 26.11.2019 (68,50KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.28 от 05.04.2019 г.)
Дата: 10.04.2019 (1 281,10KB)


pdf График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медецински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 10.04.2019 (306,00KB)


xls График за отчитане
Дата: 25.09.2019 (68,50KB)


pdf Резюме от одитен доклад
Дата: 17.07.2012 (415,49KB)


zip Списък на служителите в РЗОК подали декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Дата: 18.05.2013 (3 068,25KB)