phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на Аптеки и БМП през месец май 2022 г.
Дата: 26.04.2022 (58,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на Аптеки и БМП през месец април 2022 г.
Дата: 25.03.2022 (57,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на Аптеки и БМП през месец март 2022 г.
Дата: 28.02.2022 (57,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на Аптеки и БМП през месец февруари 2022 г.
Дата: 25.01.2022 (57,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на Аптеки и БМП през месец Януари 2022 г.
Дата: 29.12.2021 (55,50KB)


pdf График за подписване на договорите за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 23.12.2021 (34,53KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ ( обнародван в ДВ бр.109 от 21.12.2021 г.)
Дата: 21.12.2021 (232,74KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки и график за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП за месец декември 2021 г.
Дата: 25.11.2021 (62,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки и график за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП за месец ноември 2021 г.
Дата: 22.10.2021 (55,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки и график за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП за месец октомври 2021 г.
Дата: 24.09.2021 (54,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки и график за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП за месец септември 2021 г.
Дата: 26.08.2021 (58,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки и график за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП за месец август 2021 г.
Дата: 26.07.2021 (63,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки и график за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП за месец юни 2021 г.
Дата: 25.05.2021 (64,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки и график за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП за месец май 2021 г.
Дата: 26.04.2021 (57,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки и график за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП за месец април 2021 г.
Дата: 25.03.2021 (66,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки и график за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП за м. март 2021 г.
Дата: 01.03.2021 (66,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки и график за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП за м. февруари 2021 г.
Дата: 22.01.2021 (66,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки и график за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП за м. януари 2021 г.
Дата: 21.12.2020 (66,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП и график за отчитане на аптеки за м. декември 2020 г.
Дата: 25.11.2020 (67,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП и график за отчитане на аптеки за м. ноември 2020 г.
Дата: 23.10.2020 (68,00KB)