phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубрика „Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания“, е публикуван списък с обобщена информация за търговците, сключили договори с 28-те районни здравноосигурителни каси (РЗОК), за  осъществяване на дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), в това число изработване и ремонт, заплащани/доплащани от НЗОК.

Списъкът може да намерите тук.