phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

 
СЪОБЩЕНИЕ
 
Във връзка с проведен семинар (16 и 17 юни 2022 г.) за служителите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК) на тема „Договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) от НЗОК от 01.07.2022 г.“, на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в линк „Лекарства, мед. изделия, храни и помощни средства“, подлинк „Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания“ е публикувана презентацията, представена на форума.
 
Можете да се запознаете с презентацията тук.