phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

На 16 и 17 юни 2022 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) организира семинар за служителите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК) на тема „Договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) от НЗОК от 01.07.2022 г.“, като следваща стъпка за безпрепятственото преминаване на процеса от Агенцията за социално подпомагане (АСП) към касата.
 
В работата на семинара взеха участие представители на  „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“АД, експерти от Министерството на труда и социалната и от АСП, членове на Надзорния съвет на НЗОК.
 
Участниците в семинара обсъдиха детайлите относно пътя на хората с увреждания от ЛКК, НЕЛК и ТЕЛК до получаване на необходимите им помощни средства.
 
Експертите на  „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“АД представиха софтуера, с който ще работят служителите на РЗОК, за да могат хората с увреждания, чрез електронизация на процесите, да бъдат улеснени и пътят им – от подаване на заявление члез ЛКК, НЕЛК и ТЕЛК до получаване на помощните средства, скъсен. Експертите отговориха в достатъчна степен на всички поставени въпроси.
 
Обсъден бе и алгоритъмът за осигуряване на ремонтните дейности на помощните средства.
 
Експертите от АСП изразиха своята готовност да окажат съдействие на служителите на РЗОК в началния период на стартиране на отпускането на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия от НЗОК от 01.07.2022 г.
 
Договорено бе с „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“АД служителите в РЗОК да бъдат допълнително обучени за работа с информационната система.