phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Уведомяваме Ви, че на интернет страницата на НЗОК, в рубрика „Лекарства, медицински изделия, храни и помощни средства“, подрубрика „Медицински изделия и диетични храни“, подрубрика „За партньорите на НЗОК“, подрубрика „За производителите и вносителите на диетични храни за специални медицински цели“, е публикувана покана за участие в  процедурата по съставяне на нов списък по чл. 18, ал. 2 от Наредба № 10/2009 г. с приложени образци на документи за участие.
 
С текста на Поканата и с документите може да се запознаете тук.