phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Управителят на Националната здравноосигурителна каса – проф. д-р Петко Салчев, отправи покана за среща към Националното сдружение на частните болници, Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение, Асоциацията на университетските болници и Българската болнична асоциация във връзка с изразеното от тях несъгласие с решенията на Надзорния съвет на НЗОК от 16 декември 2021 г. по т. 1 от дневния ред – „Утвърждаване на месечни и индикативни стойности за дейностите в болнична медицинска помощ за дейност месец декември 2021 г. (плащане м. януари 2022 г.) и индикативни стойности за медицински изделия и лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински услуги, за дейност м. ноември и м. декември 2021 г. (плащане м. януари и м. февруари 2022 г.)“.
 
Срещата ще се състои на 17 януари 2022 г. (понеделник) от 14.00 часа, в залата на 4-я етаж в сградата на Централното управление на НЗОК – София, ул. „Кричим“ № 1.