phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Списък на лаборатории, съгласно заповед на Министъра на здравеопазването, извършващи изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ (назначено въз основа на „Направление за медико-диагностична дейност“ с бланка МЗ-НЗОК №4, издадено от ОПЛ, в т.ч. и електронно)  и сключили договор с НЗОК.
Списъкът на лабораториите може да видите тук.