phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48098 легла за активно лечение към 21 ноември 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23681; от пациенти с COVID-19 са заети 7304; незаетите легла за активно лечение са 24417.

Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, тъй като промяната в легловата база е динамична.

Данните по РЗОК и лечебни заведения може да намерите тук, данни с изменение – тук.