phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Условия и ред за служебно удължаване срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение