phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Във връзка с процедурата по договаряне на стойността на медицинските изделия съгласно чл. 29, ал. 8 от Наредба № 7 от 31 март 2021 г., на сайта на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубрика „Лекарства, медицински изделия и храни“, подрубрика „За партньорите на НЗОК“, линк „За производителите и вносителите на медицински изделия“ е публикуван График за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до договарянето участници, заявили групи медицински изделия по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква „в“ (съставен на основание чл. 29, ал. 8, т. 4 от Наредба №7 от 31.03.2021г.).  Участниците в процедурата са подредени по входящите номера на заявленията им.

Предвид извънредната епидемична обстановка, отварянето на ценовите предложения ще се извърши посредством приложение за видеоконферентни разговори Zoom Meetings.
 
На предоставените от фирмите електронни адреси ще бъде изпратена покана от НЗОК за присъединяване към meetings room за осъществяване на видеоконферентна връзка с конкретен ден и час, определен за всеки участник, съгласно Графика.
 
Тук може да видите Графика за отваряне на ценовите предложения, както и списъците на допуснатите до договаряне участници от извънболничната и болничната помощ.