phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 259 легла за активно лечение към 10 октомври 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 25 088; от пациенти с COVID-19 са заети 5 661; незаетите легла за активно лечение са 23 171.
 
Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, тъй като промяната в легловата база е динамична.
 
Данните по РЗОК и лечебни заведения може да намерите тук.