phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 252 легла за активно лечение към 12 септември 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 22 984; от пациенти с COVID-19 са заети 4583; незаетите легла за активно лечение са 25 268.
 
Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, тъй като промяната в легловата база е динамична.
 
Данните по РЗОК и лечебни заведения може да намерите тук.