phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Във връзка с очаквана поредна вълна и повишена заболеваемост от COVID-19 Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изпрати писмо до Управителния съвет (УС) на Българския лекарски съюз (БЛС) с предложение за актуализиране цената на КП №№ 39, 48 и 104 за лечение на пациенти с доказан COVID-19.
С писмо, с изх. № 17-01-186/03.08.2021 г., НЗОК предостави на БЛС проект на Договор за изменение и допълнение на НРД за МД за 2020-2022 г. между НЗОК и БЛС, касаещ увеличаване на цената на КП №№ 39, 48 и 104 за случаите с доказан COVID-19, за изразяване на становище.
След получаване на становището Надзорният съвет (НС) на НЗОК и УС на БЛС ще пристъпят към преговори и подписване на Договор за изменение и допълнение на НРД за МД за 2020-2022 г.