phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

УСЛОВИЯ И РЕД за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и служебно удължаване срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, № РД-16-63/12.11.2020 г. се отменят, считано от 01.07.2021 г.
Пълният текст на документа можете да видите тук.