phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) напомня на всички заинтересовани страни (Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, пациентските организации, лечебните заведения за болнична помощ, експертните съвети по съответните медицински специалности и председателите на научни дружества по съответните специалности), че съгласно Правила за работа на комисия по разглеждане на предложения за включване за заплащане от НЗОК на нови медицински дейности и групи медицински изделия, извън цената на клиничните пътеки, амбулаторните и клиничните процедури, както и на групи медицински изделия в извънболничната медицинска помощ (Правилата), срокът за подаване на Заявления е не по-късно от 30 юни на всяка календарна година.
 
Правилата са публикувани на интернет страницата на НЗОК и са достъпни на следния линк: https://www.nhif.bg/page/68
Правилата са публикувани под черта, в края на интернет страницата, посочена с линка.