phone
Национален телефонен номер
0800 14 800


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 
УВАЖАЕМИ ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ НА НЗОК,
 
Приемете моите и най-искрени поздрави по повод професионалния празник на работещите в здравеопазването и Световния ден на здравето – 7 април.
 
Вече втора година живеем в реалност, белязана с много болка, загуби и безпокойство. Научихме се да бъдем по-солидарни и повече съпричастни един към друг. Принос да не изгубим надежда имате най-вече Вие, нашите договорни партньори. Обществото отдава заслуженото на всички Вас, лекарите и медицинските специалисти, които с душа и сърце, с професионализъм и всеотдайност се грижите за здравето и живота на хората, давате им упование в моментите на страдание и болка.
 
Националната здравноосигурителна каса работи и продължава да работи, за да осигури нормалното функциониране на системата в тези екстремни условия на световна пандемия.
 
Всяка година мотото на празника е различно и през 2021 г. то е „Остаряване и здраве: Доброто здраве добавя живот към годините“. Вярвам, че всички ние, с подкрепата на българското общество, можем да отговорим на предизвикателствата на времето и на очакванията на хората, като ги подкрепим в трудните дни на пандемията COVID-19.
Пожелавам Ви много енергия и висок дух, за да опазим най-ценното наше богатство – здравето!
Честит празник!
                                                                         ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
                                                                         УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА
                                                                         ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА