phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 524 легла за активно лечение към 04 април 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 24 844; от пациенти с COVID-19 са заети 10 014; свободните легла за активно лечение са 23 680.
 
Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, тъй като промяната в легловата база е динамична.
 
Данните по РЗОК и лечебни заведения може да намерите тук.