phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Във връзка с публикуваното на сайта на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) (https://www.nhif.bg/page/146Icf/) съобщение за сключване на договори за 2021 г. за отстъпки и/или за прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, правим следното уточнение:

Притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти или техните упълномощени представители, заинтересовани от настоящите договори, могат да получат информация, отговори на възникнали въпроси и разяснения по самите договори само при официално запитване в писмен вид, изпратено по  електронната поща или чрез писмо до следните служители от дирекция ЛПМИДХ на НЗОК:
1.         Ирена Бенева – началник на отдел „Договаряне на отстъпки“ в дирекция ЛПМИДХ, електронен служебен адрес: [email protected];
2.         Светла Димитрова – главен юрисконсулт в отдел „Договаряне на отстъпки“ в дирекция ЛПМИДХ, електронен служебен адрес: [email protected];
3.         Вирджиния Вълкова – началник на отдел „Лекарствени продукти“ в дирекция ЛПМИДХ, електронен служебен адрес: [email protected];
4.         Атанас Начков – юрисконсулт в отдел „Договаряне на отстъпки“ в дирекция ЛПМИДХ, електронен служебен адрес: a[email protected];
5.         Йовка Василева – главен експерт в отдел „Договаряне на отстъпки“ в дирекция ЛПМИДХ, електронен служебен адрес: [email protected]

На въпроси и искания за официална информация по телефон няма да се отговаря. Указания и уточнения, получени по телефон, не ангажират по никакъв начин НЗОК.