phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 644 легла за активно лечение към 3 януари 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 12 998; от пациенти с COVID-19 са заети 4103; незаетите легла за активно лечение са 35 646.
 
Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, тъй като промяната в легловата база е динамична.
 
Данните по РЗОК може да намерите тук.