phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

На официалната интернет страница на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубрика „Международни въпроси“, подрубрика „Европейска интеграция“, е публикувано Указание за прилагане на разпоредбите, които обвързват компетентността на НЗОК съгласно част втора (Права на гражданите) на Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия.
 
Указанията се отнасят за упражняването на здравоосигурителните права на български граждани според вида на пребиваването в Обединеното кралство и Северна Ирландия – при пътуване, за студенти, временно пребиваващи, при заварено положение и др., както и за граждани на Великобритания и Северна Ирландия, пребиваващи на територията на Република България по различни причини.
 
Пълния текст на Указанията може да видите на https://www.nhif.bg/page/60.