phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

На официалната интернет страница на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в меню „Лекарства, медицински изделия и храни“, подменю „Медицински изделия и диетични храни“, линк: „Медицински изделия и диетични храни прилагани в извънболничната медицинска помощ“ или на следния линк www.nhif.bg/page/1491 е публикувано „Указание № РД-16-64/13.11.2020г. за изменение и допълнение на указание за работа със списък на диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК № РД-16-36/29.04.2020 г.“.