phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Във връзка с повишения интерес от страна на медии за наличието на легла за лечение на пациенти с COVID-19, информираме следното:
 
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 865 легла за активно лечение. Изключени са психиатричните легла.
 
Към 01.11.2020 г. от информационната система на НЗОК е видно, че от общия брой договорени легла са заети 20 224 (41%), в това число от пациенти с COVID-19 – 2 309 (4,7%). Незаетите към горната дата легла за активно лечение са 28 641 (59%).
 
НЗОК ще извършва контрол на заетостта на леглата в рамките на ниво лечебно заведение (т.е. на база на общия брой договорени легла, за които лечебното заведение има сключен договор с НЗОК), а не както досега на ниво отделение и структури в съответното ЛЗБП във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и осигуряване на възможност за оперативно управление на леглата на ниво лечебно заведение и регион.
 
За повече информация натиснете тук.