phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира, че количествата ваксини, договорени по Национална програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип за здравноосигурени на и над 65-годишна възраст са разпределени на общопрактикуващите лекари съгласно предварителните им заявки.
 
Не са предвидени за разпределяне допълнителни количества от ваксините.