phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Брой и сума на одобрени за заплащане изследвания „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, извършени в периода м.април-м. август 2020 г.
Период Април 2020 Май 2020 Юни 2020 Юли 2020 Август 2020 Април - август 2020
РЗОК Име РЗОК Брой изследвания  Сума (лв.) Брой изследвания  Сума (лв.) Брой изследвания  Сума (лв.) Брой изследвания  Сума (лв.) Брой изследвания  Сума (лв.) Общ брой изследвания  Сума общо (лв.)
Общо 95 5,700 840 50,400 3,742 224,520 7,402 444,120 7,245 434,700 19,324 1,159,440
01 Благоевград             280 16,800 501 30,060 781 46,860
02 Бургас         408 24,480 686 41,160 962 57,720 2,056 123,360
03 Варна     180 10,800 583 34,980 1,609 96,540 1,913 114,780 4,285 257,100
06 Враца             120 7,200 114 6,840 234 14,040
09 Кърджали         17 1,020 7 420 58 3,480 82 4,920
13 Пазарджик             6 360 80 4,800 86 5,160
15 Плевен         116 6,960 209 12,540 135 8,100 460 27,600
16 Пловдив 95 5,700 493 29,580 352 21,120 544 32,640 805 48,300 2,289 137,340
17 Разград     56 3,360 143 8,580 107 6,420 67 4,020 373 22,380
18 Русе         17 1,020 261 15,660 380 22,800 658 39,480
22 София град     77 4,620 1,853 111,180 3,246 194,760 1,578 94,680 6,754 405,240
24 Стара Загора     34 2,040 253 15,180 313 18,780 625 37,500 1,225 73,500
26 Хасково             14 840 27 1,620 41 2,460