phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е заплатила 33 720 лв. за 562 одобрени за заплащане изследвания  „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, назначени с бланка МЗ-НЗОК № 4 от лекар специалист, работещ по договор с НЗОК, за периода 01.04.2020 г. - 31.07.2020 г.

Изследванията, назначени от районните здравни инспекции  с бл. МЗ-НЗОК № 4А за същия период са 10 841, като за тях касата е заплатила 650 460 лв.

Според Националния рамков договор за медицинските дейности 2020-2022, НЗОК е сключила договор за извършване на изследването „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, с 39 лаборатории, определени със Заповед на министъра на здравеопазването.

В таблицата по-долу публикуваме конкретните данни:

Брой заплатени изследвания  „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, назначени с бл. МЗ-НЗОК № 4А от РЗИ и суми за заплащане, за период 01.04.2020 г. - 31.07.2020 г.
Име на лечебно заведение, сключило договор за изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ Максимален брой изследвания дневно по договор с НЗОК Максимален брой изследвания месечно по договор с НЗОК Брой отчетени изследвания за периода Сума
БЛАГОЕВГРАД
МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД АД 100 3 000 249 14 940
БУРГАС 
СМДЛ ЛИНА ЕООД 30 900 1 084 65 040
ДКЦ БУРГАСМЕД ЕООД 30 900 0 0
ВАРНА 
УМБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД 100 3 000 2 141 128 460
СМДЛ СИТИ ЛАБ ЕООД 30 900 218 13 080
СМДЛ ЛАБОРЕКСПРЕС 2000 ООД 30 900 0 0
ВРАЦА
МБАЛ ХРИСТО БОТЕВ АД 100 3 000 120 7 200
НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕООД 30 900 0 0
КЪРДЖАЛИ
МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД КЪРДЖАЛИ 100 3 000 22 1 320
ПАЗАРДЖИК
МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД 100 3 000 6 360
ПЛЕВЕН
УМБАЛ "Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" ЕАД, ГР. ПЛЕВЕН 100 3 000 0 0
ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН ООД 30 900 40 2 400
ПЛОВДИВ
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД ПЛОВДИВ 100 3 000 557 33 420
УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД 100 3 000 451 27 060
УМБАЛ - КАСПЕЛА ЕООД 100 3 000 143 8 580
ДКЦ ПЪЛМЕД ЕООД 30 900 197 11 820
СМДЛ Д-Р ПИСАНЕЦ ООД 30 900 0 0
РАЗГРАД
МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ – РАЗГРАД АД 100 3 000 306 18 360
РУСЕ
СМДЛ ЗДРАВЕ-99 ООД 30 900 278 16 680
СОФИЯ ГРАД
МБАЛББ "СВ. СОФИЯ" ЕАД, ГР. СОФИЯ 100 3 000 0 0
МБАЛ "ЛОЗЕНЕЦ" ЕАД, ГР. СОФИЯ 100 3 000 0 0
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ 200 6 000 130 7 800
МДЛ ЦИБАЛАБ ЕООД 30 900 57 3 420
СМДЛ РАМУС ООД 30 900 300 18 000
УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД, ГР. СОФИЯ 100 3 000 0 0
УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ ЕАД 100 3 000 3 935 236 100
ДКЦ СОФИЯМЕД ЕООД 30 900 0 0
СБАЛАГ МАЙЧИН ДОМ ЕАД СОФИЯ 100 3 000 0 0
МДЛ БОДИМЕД 99 ЕООД 30 900 0 0
МЦ РЕПРОБИОМЕД ООД СОФИЯ 30 900 0 0
ГЕНЕТИЧНА И МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНИКА ООД 30 900 0 0
УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД СОФИЯ 100 3 000 0 0
АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ДКЦ ТОКУДА ЕАД 30 900 2 120
ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ ЕАД 100 3 000 0 0
МБАЛ ЦЕНТРАЛНА КЛИНИЧНА БАЗА В СОФИЯ КЪМ МИ-МВР 100 3 000 0 0
МДЛ ЛОРА ООД 30 900 0 0
СТАРА ЗАГОРА
УМБАЛ ПРОФЕСОР ДОКТОР СТОЯН КИРКОВИЧ АД 100 3 000 568 34 080
МЦ ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА ЕООД 30 900 35 2 100
ХАСКОВО
ДКЦ I - ХАСКОВО ЕООД 30 900 2 120
ОБЩО 2 740 82 200 10 841 650 460