phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

По повод журналистически интерпретации на публикувана информация на официалния сайт на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за заплатени от институцията суми за лечение на здравноосигурени пациенти с COVID-19, за периода 1 март – 23 август 2020 г., заявяваме следното:

Данните, предоставени от НЗОК, са достоверни, тъй като касата заплаща за отчетени към институцията случаи на задължително осигурени лица с COVID-19, при приключване на тяхното лечение – т.е., при дехоспитализацията на пациентите, след контрол по спазването  на изпълнението на диагностично-лечебния алгоритъм на съответната клинична пътека или клинична процедура.