phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

На среща днес, 22. юли 2020 г., между ръководството на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и директорът на МБАЛ „Св. Мина“ в Пловдив, проф. Петър Петров, бе договорено подписването на анекс към договора на лечебното заведение с РЗОК-Пловдив по клинична пътека 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения“.
По клиничната пътека ще бъдат лекувани само пациенти с доказан COVID 19, които са насочени за хоспитализация от РЗИ.