phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Във връзка с проведената на 3 юли 2020 г. среща между Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) и ръководството на Българския лекарски съюз (БЛС), НЗОК подготви и изпрати на БЛС Проект на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор 2020-2022, както следва:
  1. Увеличаване на цените на клиничните пътеки (КП) по инфекциозни заболяния
с №№ от 100 до 105 вкл., като цената на КП №104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения“ се увеличава двойно, с цел укрепване на готовността и подобряване на дейността на инфекциозните отделения в лечебните заведения за болнична помощ.
  1. Разделяне на КП „Раждане“ на КП за нормално раждане и КП за раждане чрез цезарoво сечение, като се определя по-висока цена на пътеката за нормално раждане от тази за раждане чрез цезарoво сечение, с цел – преодоляване на тенденцията за увеличаване на ражданията чрез цезарово сечение.
  2. Повишаване на цената на КП „Грижи за здраво новородено дете“, с цел – осигуряване на адекватни грижи при здрави новородени деца.
Дейностите по т.2 и по т.3 са с цел – подобряване на грижите в областта на детското и майчиното здравеопазване.
  1. Повишаване на цените на всички клинични пътеки, с цел – осигуряване на  финансов ресурс на лечебните заведения за включване на допълнителни клинико-лабораторни изследвания за защита от инфекциозни заболявания на пациентите,  хоспитализирани в болниците и на персонала, работещ в тях.
  2. Във връзка с изпълнение на последователната политика за въвеждане на  електронно здравеопазване (електронна рецепта, електронно направление), е предложено изпълнителите на извънболнична медицинска помощ да подават по електронен път информация, след всяка извършена медицинска дейност, при осигуряване на техническа възможност от страна на НЗОК.
  3. Във връзка с въвеждане на електронното здравеопазване, в Приложение №2 „Първични медицински документи“, е предложено въвеждането и прилагането на три форми – „История на заболяването“, „История на бременността и раждането“ и „История на новороденото“.
 
Очаква се Анексът между НЗОК и БЛС, при постигнато съгласие между двете страни, да бъде подписан в кратки срокове.