phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Във връзка със запитвания от страна на пациентски организации, свързани с нормативната промяна в НАРЕДБА № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти за лечение на хронични заболявания правим следните разяснения:
Промяната е изцяло в полза на пациентите, като тя отразява възможността протоколите за предписване на лекарствени продукти за лечение на хронични заболявания да се издават в количества за не повече от 365 дни по преценка на лекаря специалист.