phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Във връзка със запитвания от пациентски организации и медии, управителят на НЗОК, д-р Дечо Дечев, е изпратил следното писмо до министъра на здравеопазването, г-н Кирил Ананиев:
 
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,
 
Във връзка със запитване от г-н Веселин Радойчев, председател на пациентската организация на деца със спинална мускулна атрофия, относно организацията на реда за приложение на лекарствения продукт Спинраза, отново настоятелно Ви молим за създаване на нужната логистика и регламентация на приложението на продукта, което става извън общоустановения ред.
 
На среща в Министерството на здравеопазването, състояла се на 14.01.2020 г., по инициатива на НЗОК, ръководена от зам.-министър Жени Начева, бяха обсъдени възможните решения на проблема. На срещата присъстваха представители на МЗ, НЗОК, ПРУ, ИАЛ и болниците, в които се извършват процедурите. Тъй като лекарственият продукт се реимбурсира чрез Приложение 1 на ПЛС, апликацията става в определени болници, е нужно МЗ да регламентира логистиката извън общоустановения ред. Обсъдени бяха два варианта – тристранен договор между МЗ, болница и търговец на едро или Указания на МЗ до търговците на едро и болниците. Лично от г-жа Жени Начева бе поет ангажимент до края на работния ден на 16.01.2020 г. регламентацията да бъде факт, за което да бъдат уведомени болниците, търговецът на едро и НЗОК.
 
До този момент няма информация за реда на логистика на продукта, което поставя под риск да не могат да бъдат извършени апликации на децата, което трябва да се случи през настоящата седмица.
 
НЗОК е издала съответните протоколи на пациентите и очаква от Ваша страна необходимите действия за довършване на процедурата.
Отново подчертаваме, че това трябва да се случи в спешен порядък, за което беше поет ангажимент от зам.-министър Начева.