phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Във връзка със запитвания от граждани в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) къде биха могли да подават заявления за лечение на деца и възрастни , напомняме отново:
 
Освен лично в Централното управление на НЗОК, гражданите могат да подават документи и на адрес: 1407 София, ул. „Кричим“ №1:
по пощата;
чрез куриерска фирма.
От 1. октомври 2019 г. документите ще могат да се подават и в районните здравноосигурителни каси.
 
На сайта на институцията – www.nhif.bg, линк „Услуги за граждани“, подрубрика „Лечение в България и чужбина“ е публикувана информация за документите, които задължително се представят от заявителя при кандидатстване за лечение.