phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Във връзка със запитвания от граждани в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) къде могат да намерят информация за подадени от тях заявления за лечение на деца и възрастни към Специализираните комисии, още веднъж напомняме:
 
Телефоните за връзка с комисиите са : 02/ 9659 116 и 02/ 9659 193.
 
В сградата на Централното управление на НЗОК, на ул. „Кричим“1, е обособена Приемна за гражданите с приемно време всеки работен ден, в интервала от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 15.30 ч.
 
На сайта на институцията – www.nhif.bg, линк „Услуги за граждани“, подрубрика „Лечение в България и чужбина“ е публикувана информация за документите, които задължително се представят от заявителя при кандидатстване за лечение.
 
Подрубриката „Лечение в България и чужбина“ може да се намери директно най-горе, над логото на институцията, на заглавната страница на портала.
В подрубриката може да проследите и статуса на Вашето заявление или това на Вашето дете.