phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Във връзка с публикации в медиите, в които се твърди, че Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ограничава лъчетерапията на онкоболни пациенти, уточняваме следното:

Има значително увеличение в обемите дейности, включени в клиничните пътеки за лъчетерапия през 2018 г.

 В Националния рамков договор за медицински дейности 2018, подписан двустранно от БЛС и НЗОК,  чл. 344, ал.9 „Въвежда се разрешителен режим в РЗОК за извършване на дейности по КП №251.2, КП№252.1, КП№252.2 и Апр №36“.

Определените месечни обеми за лечебните заведения, осигуряващи лечение по лъчетерапия, дават възможности за планиране на пациентите, нуждаещи се от този вид лечение, като е създадена възможност за използване на обемите в рамките на тримесечието.

Средствата, предвидени в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. осигуряват лечението на всички пациенти, които се нуждаят от този вид терапия.

Повече може да видите в таблицата тук.