phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Трима представители на Световната здравна организация (СЗО) посетиха Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД -  София и Диагностично-консултативен център (ДКЦ) - 5 – София" ЕООД.

Целта на посещението в НЗОК бе представителите на СЗО, със своята висока експертиза в областта на предоставянето на здравни услуги,  да споделят с българските партньори добри и успешни практики от други европейски страни, извършили реформа в модела на финансиране на сектора.

На срещата присъства ръководството на институцията в лицето на подуправителя й д-р Йорданка Пенкова, директори на дирекции и експерти.

Придружени от представител на НЗОК, по време на визитата в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София, гостите се запознаха с приоритетите, свързани с лечението на туморни заболявания на мозъка, ендоваскуларните интервенции, онкологията, ревматологията, гастроентерологията, професиналните заболявания и др. Бяха разисквани финансирането на дейностите по клинични пътеки, регистрирането и организацията на лечебния процес на пациентите, обучението на млади кадри, както и предизвикателствата, които стоят пред лечебните заведения за болнична медицинска помощ. Посетени бяха и две от отделенията на болницата – по хирургия и лъчелечение, където експертите успяха да добият преки впечатления за извършваните в тях дейности.

По време на посещението си в ДКЦ - 5 – София представителите на СЗО се запознаха и с организацията на извънболничната медицинска и дентална помощ и на аптеките. На гостите бе представен начинът на финасиране и организацията на работа в извънболничната помощ.