phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

По повод тиражираната информация за искане на доплащане на медицинското изделие TAVI, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира следното:
 
НЗОК има сключени договори с шест лечебни заведения за болнична медицинска помощ, които поставят на нуждаещи се пациенти медицинското изделие транскатетърна аортна клапа TAVI.
 
След проведени разговори, ръководителите на съответните лечебни заведения увериха, че са осигурили поставянето на медицинското изделие на цената, заплащана от НЗОК – 40 500 лв., тъй като имат оферти от поне една или от повече фирми, доставящи медицинското изделие на тази цена.
 Лечебните заведения, в които пациентите могат да получат медицинска помощ по клинични пътеки  за заболявания, свързани с поставяне на това медицинско изделие, заплатено на по-ниската стойност, на коята касата го предоставя в момента, са:  

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда - София;

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - София;
 
МБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД - Варна;
 
УМБАЛ „Свети Георги“ЕАД – Пловдив;
 
МБАЛ „Сърце и мозък“- Плевен.
 
НЗОК за пореден път подчертава, че в институцията няма постъпили жалби от пациенти и от лечебни заведения при прилагането на останалите 590 бр. медицински изделия в извънболничната медицинска помощ и 3103 бр. - в болничната медицинска помощ.