phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Във връзка с текст в сайта Clinica.bg, озаглавен първоначално „Втори вот на недоверие заради медицинските изделия“, публикуван повторно с променено заглавие „Още недоволни заради медицинските изделия“, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за пореден път подчертава, че няма починали пациенти поради невъзможност да доплатят за необходимите им медицински изделия.
 
Въпреки че администраторите на сайта са добавили във втората редакция на „информацията“ уговорката, че „Не е ясно обаче дали фаталните инциденти наистина се дължат на проблеми с договарянето на медицинските изделия“, текстът отново е публикуван с неверните твърдения в него.
 
Не е вярно твърдението, че „докато чака до септември т.г касата да е готова с договаряне на следващата спецификация на медицинските изделия и с правилата“, пациентката починала. Изборът да изчака е на дъщерята на починалата жена, тъй като и в момента НЗОК заплаща по Списък с медицински изделия. Условията и редът за определяне на стойността на медицинските изделия, заплащани от бюджета на НЗОК, са регламентирани в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат.

През тази година са заявени общо 3693 бр. медицински изделия от 208 заявителя. От тях 590 бр. медицински изделия са включени в списъка на медицински изделия, прилагани в извънболничната медицинска помощ и 3103 бр. - в списъка на медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ. Стремежът на институцията да усъвършенства механизмите на договаряне на медицинските изделия, заплатени с обществен ресурс, в полза на пациентите, не е пречка за забавяне на лечебно-диагностичния процес.
 
Както е известно, извършената спешна съвместна проверка от контрольори на НЗОК и от Столичната здравноосигурителна каса (СЗОК) по случая в УСБАЛССЗ “Св. Екатерина“ (по сигнал от същата пациентска организация за починала 81-годишна жена поради невъзможност да доплати медицинско изделие) доказа по недвусмислен начин, че леталният изход от лечението на пациентката няма нищо общо с невъзможност да доплати медицинско изделие. Тежкото здравословно състояние на жената и нейната възраст са довели до смъртта й. Това признаха в медийни изяви както директорът на болницата, така и водещи специалисти, борили се за живота на пациентката.
 
Националната здравноосигурителна каса не е информирана от нито едно лечебно заведение в страната, че има починали пациенти поради невъзможност да доплатят медицински изделия. Няма и жалби от граждани за неправомерно поискани суми за доплащане за медицински изделия. НЗОК апелира всеки гражданин, който счита, че са нарушени правата му като здравноосигурен, да се обръща съм районната здравноосигурителна каса по местоживеене или към Националната здравноосигурителна каса. По всеки случай незабавно ще се извърши проверка.