phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Проект „Електронна рецепта” ще бъде разработен в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Неговата цел е изграждането на централизирана “онлайн” система, която да обхваща дейностите по предписването и отпускането на лекарствени продукти, медицински изделия и храни за специални медицински цели. Това включва регистрация, изпълнение и управление на електронни рецепти, които съдържат лекарства, заплащани напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Въвеждането на електронна рецепта ще улесни и пациентите, и лекарите, защото ще даде възможност при допусната грешка при изписването на лекарствата тя да бъде отстранена веднага, без да се налага повторно посещение при лекаря.

С реализацията на този проект ще се подобри и контролът от страна на НЗОК по предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и храни за специални медицински цели, като той ще се осъществява в реално време.

Новият проект ще даде възможност да бъде направен анализ на потребностите, проблемите и ползите от въвеждането на “онлайн“ отчитане в системата на НЗОК, както и да се упражнява по-детайлен контрол върху постъпващата информация.

Предвижда се проектът да бъде реализиран пилотно на територията на РЗОК-София град.

С обявата за участие в проекта за разработване на медицински и аптечен софтуер можете да се запознаете тук.