Formular S1

От: E** S** Зададен на: 20/02/2024   Отговорен на: 21/02/2024

Въпрос

Уважаеми Дами и Господар аз живея от 3 години в чужбина /Германия. На мен ми трябва Формуляр S1. Какъв е начинът за да го получа? С Уважение Госпожа Славова

Отговор

Начините за издаване и изпращане на европейски удостоверителен формуляр S1/S072 са следните:
Съгласно  Регламент (ЕО) 883/2004 и Регламент (ЕО) 987/2009, уреждащи координацията на системите за социална сигурност в ЕС, компетентната чужда здравноосигурителна институция е задължена да се свърже с НЗОК и да изиска по служебен път необходимият документ/информация. Изискването се осъществява чрез официалната електронна система за обмен на социалноосигурителни формуляри и информация – EESSI, въведена в ЕС чрез Решение Е7. Всяка една здравноосигурителна институция в ЕС е задължена да изисква съответния формуляр през електронната система.
Вторият вариант е да се кандидатства лично или чрез упълномощено лице (с обикновено пълномощно) за издаването на формуляр S1/S072 в съответната районна здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене.
Заявленията могат да се подават по пощата или по електронна поща и/или подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез Системата за сигурно електронно връчване).
Попълненото заявление по образец за  издаване на  формуляр S1 и подписано с КЕП, или подписано и сканирано, се подава чрез Системата за сигурно електронно връчване в профилите на РЗОК по местоживеене като прикачен файл.
Тъй като формулярът се издава от РЗОК при наличие на законовите предпоставки съгласно европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, за уточняване на Вашия случай се обърнете към съответната РЗОК. Телефони и контакти за връзка с всички РЗОК може да намерите на официалната интернет страница на НЗОК в рубрика  „Контакти“ и „РЗОК“.
Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии