болничен лис

От: Ц** Д** Зададен на: 19/02/2024   Отговорен на: 19/02/2024

Въпрос

Колко време болничен ми се полага след операция от ингвинална херния?

Отговор

В случаите, в които след болничното лечение осигуреното лице се нуждае и от домашно лечение, при изписването му от лечебното заведение се издава един болничен лист от ЛКК, в който се включват дните за болничното лечение, включително денят на изписването, както и не повече от 30 календарни дни за домашно лечение. Болничният лист се издава в деня на изписването от лечебното заведение за болнична помощ и се отразява в историята на заболяването и в епикризата, като се обосновава необходимостта от отпуск за домашно лечение.
Общопрактикуващият (личният лекар) насочва пациента към ЛКК в извънболничната помощ за продължение на болничния лист, издаден от лечебното заведение за болнична помощ.
Лекарските консултативни комисии разрешават непрекъснат отпуск за временна неработоспособност до 180 календарни дни и не повече от 30 дни еднократно. В тези 180 дни се включват и дните по предхождащия еднолично издаден болничен лист, но не се включват 135-те дни от отпуска по чл. 45 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, както и дните за временна неработоспособност поради карантина.
Подчертаваме, че Националната здравноосигурителна каса осъществява задължителното здравно осигуряване, което представлява дейност по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски за заплащане на здравни дейности. Тези средства за заплащане на здравни дейности не включват осъществяване на организация и контрол на медицинската експертиза, в т.ч. и на актовете, издадени от органите за експертиза на временната работоспособност (в случая - болнични листове).
Подобни запитвания следва да отправяте към компетентната институция – Министерството на здравеопазването/регионалните здравни инспекции (РЗИ). 

 

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии