Периода на отпускане на лекарства в аптеките, частично платени от НЗОК

От: С** С** Зададен на: 18/02/2024   Отговорен на: 20/02/2024

Въпрос

Здравейте, от години ползвам лекарства за диабет, хипертониия и др., частично платени от НЗОК, а в настоящия момент ползвам: - Ксикдуо 1000 - опаковка за 28 дни - Диапрел - опаковка за 28 дни - Олместа плюс - опаковка за 28 дни - Небилет 5 - опаковка за 28 дни - Реновия - опаковка за 30 дни - фибранор 200 - опаковка за 30 дни Въпроса ми е следния: на кой ден най-рано аптеките трябва да ми изпълнят рециптота, съгласно действащата нормативна уредба? /Ще Ви бъда благодарен да ми цитирате законовата уредба регламентираща това/ На практика аз съм установил следните хипотези: - В някой аптеки /не много на брой/ изпълняват рецептата на 28 ден. - В други аптеки изпълняват рецептата на 29 ден, с аргумент че част от лекарствата са за 28, а част за 30 дни!? - В трети аптеки на 30 ден!? Имам чувството, че в три различни държави /с различно законодателство/ ми се изпълнява една и съща рецепта!? В заключение искам да разбера коя от хипотезите е вярна и нормативно подплатена? Лека работа!

Отговор

Съгласно Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, в Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък за отделните лекарствени продукти е дадена възможност да бъдат предписвани на един от двата или и на двата вида електронно предписание, както следва:
  • единично електронно предписание - за предписване на лекарствени продукти за лечение на заболявания, в количества за не повече от 30 дни, освен когато липсва подходяща опаковка съгласно списъка по чл. 262, ал. 1 ЗЛПХМ;
  • тройно електронно предписание - за предписване на лекарствени продукти за лечение на хронични заболявания, в количества за не повече от 100 дни.
Отделните части на електронното предписание се изпълняват последователно в следните срокове считано от датата на издаването му, съответно - датата на отпускане на предходното количество от предписаните продукти: до 15 календарни дни - за отрязък А; до 45 календарни дни - за отрязък В; от 50 до 75 календарни дни - за отрязък С.
С оглед осигуряване на непрекъсване на провежданата от пациента лекарствена терапия, в чл. 30, ал. 2  на Наредба № 4 е предвидено, че отделните части на тройното електронно предписание (рецептурна бланка образец МЗ-НЗОК № 5А) се изпълняват последователно в техните срокове, считано от датата на издаването й, съответно – датата на отпускане на предходното количество от предписаните продукти.
Последното пояснение дава възможност на отпускащият магистър-фармацевт, който изпълнява следващата част на тройното електронно предписание (отрязък от тримесечната рецепта), да съобрази изпълнението на отделната част на електронното предписание с количеството лекарствени продукти, необходими на здравноосигуреното лице за периода на действие на рецептата.
На основание  чл. 47, ал. 2 от Наредба № 4 : „При наличие на предписания на повече от една рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6 и образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) с предписания за различен брой дни рецептите се изпълняват на датата на най-късия срок, но не по-малко от 25-ия ден“.
Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии