Хора с психично разстройство

От: Р** М** Зададен на: 13/10/2014   Отговорен на: 17/10/2014

Въпрос

Здравейте, Бих искала да попитам каква част поема Здравната каса (в т.ч. прегледи при психолог, психиатър, лекарства и т.н.) при проследяване състоянието на човек с определено психично разстройство? Здравноосигурен е. А също и какви документи се изискват? Става дума за временно психично разстройство (биполярна депресия), което обаче може да прогресира ако не се лекува. Бих искала да ангажирам ако мога по здравна пътека специалист, който да проследява състоянието на пациента, поне до излекуванети му. В рамките на година и повече може би. Ще съм Ви благодарна да ми отговорите и разясните процедурите или насочите към кого да се обърна. Благодаря

Отговор

Уважаема госпожо Митева, комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с психични заболявания се осъществява в лечебни заведения за болнична помощ с разкрити психиатрични клиники/отделения или в центрове за психично здраве (ЦПЗ). Диспансерно наблюдение на пациенти с психични заболявания се извършва на лица, на които е издадено медицинско направление за комплексно диспансерно наблюдение (бл. МЗ-НЗОК № 10) от общопрактикуващ лекар, от лекар  специалист от лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, или от лекар  специалист по „Психиатрия“ от лечебно заведение за болнична помощ с клиника/ отделение по психични заболявания/ЦПЗ, работещ в изпълнение на договор с НЗОК.
„Включването на пациент на диспан¬серно наблюдение се извършва от специалист по психиатрия от специализираната извънбол¬нична медицинска помощ, който определя и периода на диспансерното наблюдение на пациента. Необходимостта от продължаване на диспансерното наблюдение на пациента задължително се преценява в края на всяка година от определения период. Диспансеризацията е доброволна, с изключение на случаите, в които тя е част от постановено от съда задължително лечение по реда на чл. 155 и следващите от Закона за здравето или принудително лечение по реда на чл. 427 и следващите от Наказа¬телно-процесуалния кодекс.
По отношения на лекарствата, НЗОК заплаща лекарствени продукти  за провеждане на лечение на болни с разстройства на настроението (афективни разстройства) и болни с шизофрения в извънболничната помощ, за което издава съответни протоколи. На сайта на НЗОК в меню „Лекарства“ – линк „За договорните партньори“ – подлинк „Изпълнители на медицинска (дентална) помощ“ са публикувани Изисквания на НЗОК при издаването на протоколи за лечение.
Уточняваме, че съгласно Наредба №40 от 2004 г. в изпълнение на медицинските дейности по договор с НЗОК могат да работят лекари със съответни медицински специалности. Психолозите не са лекари от лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения и не могат да работят в изпълнение на договор с НЗОК.

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии