Архив до 01.09.2022 г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Младши експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси" дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК Пловдив
Дата: 14.01.2016

Конкурс за длъжност "Младши експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" с месторабота в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 28.12.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши експерт" /жалби/ в отдел "Правно обслужване, европейски регламенти и международни спогодби, обжалване и комуникации" дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК Пловдив
Дата: 14.01.2016

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в отдел "Правно обслужване, европейски регламенти и международни стандарти, обжалване и комуникации", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" с месторабота в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 28.12.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши юрисконсулт" в отдел "Правно обслужване,европейски регламенти и международни спогодби,обжалване и комуникации", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК Пловдив
Дата: 14.01.2016

Конкурс за длъжност "Старши юрисконсулт" в отдел "Правно обслужване, европейски регламенти и международни стандарти, обжалване и комуникации", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" с месторабота в РЗОК гр. Пловдив-
Дата: 28.12.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Началник отдел" в отдел "Болнична помощ" към дирекция "Договаряне и контрол по изпълнение на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" в СЗОК
Дата: 14.01.2016

Конкурс за длъжност "Началник отдел" в отдел "Болнична помощ", дирекция "Договаряне и контрол по изпълнение на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" в Столична здравноосигурителна каса с месторабота в гр. София
Дата: 28.12.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" на РЗОК Видин
Дата: 15.01.2016

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Главен експерт" 2 щатни бройки в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" на РЗОК Видин
Дата: 28.12.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността: "Главен експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" 2 щатни бройки на РЗОК Видин
Дата: 14.12.2015

Конкурс за длъжност главен експерт (две щатни бройки) в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Видин
Дата: 27.11.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" на отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинака, дентална помощ и аптеки" в РЗОК Пазарджик с месторабота общински офис гр. Велинград
Дата: 22.01.2016

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" на отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" в РЗОКПазарджик с месторабота общински офис гр. Велинград
Дата: 07.01.2016

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" в отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки " с месторабота общински офис гр. Велинград в РЗОК Пазарджик
Дата: 14.12.2015

Конкурс за длъжност старши експерт в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" към отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" с месторабота общински офис гр. Велинград
Дата: 27.11.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси", дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в Столична здравноосигурителна каса
Дата: 30.12.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Главен експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси", дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК Софияград
Дата: 16.12.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Главен експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси", дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК Софияград
Дата: 07.12.2015

Конкурс за длъжност главен експерт в отдел "Счетоводство и човешки ресурси", дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК - София град
Дата: 19.11.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Началник отдел" в отдел "Правно обслужване" към дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в Столична здравноосигурителна каса
Дата: 30.12.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Началник отдел" в отдел "Правно обслужване" към дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК Софияград
Дата: 17.12.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Началник отдел" в отдел "Правно обслужване", дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в СЗОК
Дата: 07.12.2015

Конкурс за длъжност началник отдел в отдел "Правно обслужване", дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК - София град
Дата: 19.11.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Главен експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" на отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" в РЗОК Пазарджик с месторабота общински офис гр. Велинград
Дата: 30.12.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Главен експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" на отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" в РЗОК гр. Пазарджик с месторабота общински офис гр. Велинград
Дата: 15.12.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Главен експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" в отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки " с месторабота общински офис гр. Велинград , в РЗОК Пазарджик
Дата: 04.12.2015

Конкурс за длъжност главен експерт в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" към отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" с месторабота РЗОК Пазарджик, общински офис гр. Велинград
Дата: 17.11.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Добрич
Дата: 23.12.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Главен експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК - Добрич
Дата: 10.12.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Главен експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Добрич
Дата: 30.11.2015

Конкурс за длъжност главен експерт в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" с месторабота в РЗОК град Добрич
Дата: 13.11.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши юрисконсулт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК Добрич-
Дата: 10.12.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Старши юрисконсулт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Добрич
Дата: 30.11.2015

Конкурс за длъжност старши юрисконсулт в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" с месторабота в РЗОК град Добрич
Дата: 13.11.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в сектор "Информационно обслужване" към отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" с месторабота РЗОК гр. Русе
Дата: 22.12.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши експерт" в сектор "Информационно обслужване" към отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" с месторабота РЗОК гр. Русе-
Дата: 08.12.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши експерт" в сектор "Информационно обслужване" към отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" с месторабота РЗОК гр. Русе
Дата: 26.11.2015

Конкурс за длъжност старши експерт в сектор "Информационно обслужване", отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" с месторабота в РЗОК град Русе
Дата: 09.11.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Финансово счетоводни и административни дейности", обща администрация в РЗОК Кюстендил
Дата: 18.02.2015

Протокол oт проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши експерт" в отдел "Финансовосчетоводни и административни дейности", "Обща администрация" в РЗОК Кюстендил
Дата: 08.12.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността " Старши експерт" в отдел "Финансовосчетоводни и административни дейности" в РЗОК Кюстендил
Дата: 26.11.2015

Конкурс за длъжност старши експерт в отдел "Финансово счетоводни и административни дейности", Обща администрация с месторабота в РЗОК град Кюстендил
Дата: 09.11.2015

Протокол oт проведено интервю за длъжността "Началник сектор" в сектор "ДОКИИМДП" на отдел "ДОКИМДПА" в РЗОК гр. Пазарджик
Дата: 08,12,2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Началник сектор" в отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" в РЗОК гр. Пазарджик-
Дата: 26.11.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Началник сектор" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" в отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки " в РЗОК Пазарджик
Дата: 10.11.2015

Конкурс за длъжност началник сектор в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" към отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" с месторабота РЗОК гр. Пазарджик-
Дата: 26.10.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Здравноосигурителен бюджет", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в Районна здравноосигурителна каса Пловдив-
Дата: 07.12.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши експерт" в отдел "Здравноосигурителен бюджет", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК Пловдив
Дата: 26.11.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши експерт" в отдел "Здравноосигурителен бюджет", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в Районна здравноосигурителна каса Пловдив-
Дата: 12.11.2015

Конкурс за длъжност старши експерт в отдел "Здравноосигурителен бюджет", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" с месторабота в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 26.10.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "старши юрисконсулт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК - София област
Дата: 22.10.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "старши юрисконсулт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК София област
Дата: 12.10.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши юрисконсулт" в отдел " Административно и правно обслужване на дейността РЗОК София област
Дата: 01.10.2015

Конкурс за длъжност "Старши юрисконсулт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК - София област
Дата: 14.09.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Здравноосигурителен бюджет", дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в Столична здравноосигурителна каса
Дата: 22.10.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Главен експерт" в отдел "Здравноосигурителен бюджет", дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК София град
Дата: 13.10.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Главен експерт" в отдел "Здравноосигурителен бюджет", дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в Столична здравноосигурителна каса
Дата: 01.10.2015

Конкурс за длъжност главен експерт в отдел "Здравноосигурителен бюджет", дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в Столична здравноосигурителна каса с месторабота в гр. София
Дата: 14.09.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в сектор "ДОКИИМДП" на отдел "ДОКИМДПА" в Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик, с месторабота общински офис гр. Велинград
Дата: 02.10.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши експерт" в отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" в РЗОК гр. Пазарджик, с месторабота общински офис гр. Велинград
Дата: 28.09.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" в отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки " в РЗОК Пазарджик, с месторабота общински офис гр. Велинград
Дата: 14.09.2015

Конкурс за длъжност "Старши експерт", в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" към отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" на РЗОК Пазарджик с месторабота общински офис гр. Велинград-
Дата: 28.08.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Началник отдел" в отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки ", Дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК - Пловдив
Дата: 15.10.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Началник отдел" в отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки ", Дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК Пловдив
Дата: 01.10.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Началник отдел" в отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки ", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК Пловдив-
Дата: 14.09.2015

Конкурс за длъжност "Началник отдел", в отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и на аптеки" с месторабота в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 28.08.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Началник сектор", сектор "Договаряне, обработка и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ и аптеки" в отдел "Специализирана администрация" на РЗОК - гр. Търговище
Дата: 12.10.2015

Протокол от проведена процедура по решаване на тест, част от конкурс за длъжността "Началник сектор", сектор "Договаряне, обработка и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ и аптеки" в отдел "Специализирана администрация" в РЗОК гр. Търговище
Дата: 28.09.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността началник сектор "Договаряне, обработка и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ и аптеки" в отдел "Специализирана администрация" в РЗОК гр. Търговище
Дата: 14.09.2015

Конкурс за длъжност "Началник сектор", сектор "Договаряне, обработка и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ и аптеки" в отдел "Специализирана администрация" с месторабота в РЗОК гр. Търговище
Дата: 28.08.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Началник отдел" в сектор "Договаряне и контрол на изпълнителите на извънболнична медицинска и дентална помощ и общинска офиси", отдел "Договаряне, контрол и информационно обслужване на изпълнителите на извънболнична медицинска и дентална помощ, болнична помощ и аптеки" в РЗОК Хасково
Дата: 17.09.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Началник сектор" в отдел "Договаряне, контрол и информационно обслужване на извънболнична медицинска и дентална помощ, болнична помощ и аптеки", сектор "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ и общински офиси" в РЗОКгр.Хасково
Дата: 10.09.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността " Началник сектор" в отдел "Договаряне, контрол и информационно обслужване на извънболнична медицинска и дентална помощ, болнична помощ и аптеки", сектор "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ и общински офиси" в РЗОК Хасково
Дата: 31.08.2015

Конкурс за длъжността "Началник сектор" в сектор "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ и общински офиси", отдел "Договаряне, контрол и информационно обслужване на извънболнична медицинска и дентална помощ, болнична помощ и аптеки" с месторабота в РЗОК град Хасково,-
Дата: 14.08.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Главен експерт" отдел "Правно и административно обслужване", дирекция "Обща администрация" в РЗОКВарна
Дата: 17.09.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Главен експерт" в отдел "Правно и административно обслужване ", дирекция "Обща администрация", в РЗОК Варна
Дата: 10.09.2015

Протокол за допуснати и недопуснати по документи кандидати за длъжността "главен експерт" в отдел "Правно и административно обслужване" при дирекция "Обща администрация" в РЗОКВарна
Дата: 31,08,2015

Конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Правно и административно обслужване", дирекция "Обща администрация", с месторабота в РЗОК град Варна
Дата: 14.08.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Началник сектор" в сектор "ДОКИБМП" на отдел "ДОКИМДПА" в Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик
Дата: 10.09.2015

Протокол за длъжността "Началник сектор" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на болнична медицинска помощ" в отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки " в РЗОК Пазарджик-
Дата: 31.08.2015

Конкурс за длъжността "Началник сектор" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на болнична медицинска помощ" към отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" с месторабота РЗОК гр. Пазарджик
Дата: 14.08.2015

Прекратяване на конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска,дентална помощ и аптеки и общински офис", отдел "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска,дентална помощ,болнична помощ,аптеки и информационни дейности" в РЗОК-Ямбол
Дата: 17.09.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши експерт" в сектор "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска, дентална помощ, аптеки и общински офис ", отдел "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска, дентална помощ, болнична помощ, аптеки и информационни дейности"в РЗОКЯмбол-
Дата: 10.09.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши експерт" в сектор "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки и общински офис ", отдел "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска, дентална помощ, болнична помощ, аптеки и информационни дейности"в Районна здравноосигурителна каса Ямбол
Дата: 31.08.2015

Конкурс за длъжността "старши експерт" в сектор "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки, и общински офис", отдел "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска, дентална помощ, болнична помощ, аптеки и информационни дейности " с месторабота в РЗОК гр. Ямбол
Дата: 14.08.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Началник на сектор" в сектор "Договаряне и контрол на болнична медицинска помощ",отдел "Договаряне и контрол на извънболнична, медицинска, дентална помощ , болнична помощ, аптеки и информационни дейности " в РЗОК Ямбол
Дата: 25.09.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Началник сектор" в сектор "Договаряне и контрол на болнична медицинска помощ", отдел "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска,дентална помощ,болнична помощ,аптеки и информационни дейности" в РЗОКЯмбол
Дата: 15.09.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Началник сектор" в сектор "Договаряне и контрол на болнична медицинска помощ", отдел "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска,дентална помощ,болнична помощ,аптеки и информационни дейности" в Районна здравноосигурителна каса Ямбол-
Дата: 31.08.2015

Конкурс за длъжността "Началник сектор" в сектор "Договаряне и контрол на болнична медицинска помощ", отдел "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска, дентална помощ, болнична помощ, аптеки и информационни дейности " с месторабота в РЗОК гр. Ямбол
Дата: 14.08.2015

Протоколи от проведен конкурс за длъжностите: "Началник отдел" в отдел "Правно обслужване, европейски регламенти и международни стандарти, обжалване и комуникации", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОКПловдив; "Главен експерт" в отдел "Информационни дейности", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и на аптеки" в РЗОКПловдив
Дата: 17.09.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Главен експерт" в отдел "Информационни дейности" дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и на аптеки" в РЗОКПловдив
Дата: 08.09.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Главен експерт" в отдел "Информационни дейности", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и на аптеки" в РЗОК - Пловдив
Дата: 24.08.2015

Конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Информационни дейности", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 07.08.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Началник отдел" в отдел "Счетоводство и ЧР", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в Районна здравноосигурителна касаПловдив
Дата: 17.09.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Началник отдел" в отдел "Счетоводство и ЧР", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността"в РЗОКПловдив
Дата: 08.09.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Началник отдел" в отдел "Счетоводство и ЧР", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК - Пловдив
Дата: 24.08.2015

Конкурс за длъжността "Началник отдел" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 07.08.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Началник отдел" в отдел "Правно обслужване, европейски регламенти и международни стандарти, обжалване и комуникации" дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОКПловдив
Дата: 08.09.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Началник отдел" в отдел "Правно обслужване, европейски регламенти и международни стандарти, обжалване и комуникации" дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК - Пловдив
Дата: 24.08.2015

Конкурс за длъжността "Началник отдел" в отдел "Правно обслужване, европейски регламенти и международни спогодби, обжалване и комуникации", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 07.08.2015

Прекратяване на конкурс за длъжността "Началник сектор" в сектор "Контрол на аптеки", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки ", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОКПловдив
Дата: 17.09.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Началник сектор" в сектор "Контрол на аптеки", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки ", Дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОКПловдив
Дата: 08.09.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Началник сектор" в сектор "Контрол на аптеки", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки ", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК - Пловдив
Дата: 24.08.2015

Конкурс за длъжността "Началник сектор" в сектор "Контрол на аптеки", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 07.08.2015

Прекратяване на конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Правно обслужване, европейски регламенти и международни стандарти, обжалване и комуникации", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОКПловдив
Дата: 17.09.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши експерт" в отдел "Правно обслужване, европейски регламенти и международни стандарти, обжалване и комуникации", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОКПловдив
Дата: 08.09.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за "Старши експерт" в отдел "Правно обслужване, европейски регламенти и международни стандарти, обжалване и комуникации", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК - Пловдив
Дата: 24.08.2015

Конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Правно обслужване, европейски регламенти и международни стандарти, обжалване и комуникации", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 07.08.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Враца
Дата: 01.09.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността" в РЗОК Враца
Дата: 18.08.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността" в РЗОК Враца
Дата: 31.07.2015

Конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността" с месторабота в РЗОК гр. Враца
Дата: 17.07.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Главен експерт" в сектор "Договорни партньори и контрол", отдел "Аптеки", дирекция "Договаряне и контрол по изпълнение на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" в СЗОК
Дата: 26.08.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Главен експерт" в сектор "Договорни партньори и контрол", отдел "Аптеки" към дирекция "Договаряне и контрол по изпълнение на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" в Столична здравноосигурителна каса
Дата: 14.08.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Главен експерт" в сектор "Договорни партньори и контрол" на отдел "Аптеки", дирекция "Договаряне и контрол по изпълнение на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" в Столична здравноосигурителна каса
Дата: 31.07.2015

Конкурс за длъжността "Главен експерт" в сектор "Договорни партньори и контрол", отдел "Аптеки", към дирекция "Договаряне и контрол по изпълнение на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" с месторабота в СЗОК
Дата: 17.07.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Началник на сектор" в сектор "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ и аптеки", отдел "Договаряне и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки", в РЗОК - Монтана
Дата: 03.09.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Началник на сектор" в сектор "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ и аптеки", отдел "Договаряне и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки", в РЗОК - Монтана
Дата: 19.08.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Началник на сектор" в сектор "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ и аптеки", отдел "Договаряне и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки", в РЗОК Монтана
Дата: 03.08.2015

Конкурс за длъжността "Началник на сектор" в сектор "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ и аптеки", отдел "Договаряне и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки", в РЗОК гр. Монтана
Дата: 17.07.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Финансово, административно и правно обслужване на дейността" сектор "Бюджет, правна дейност и обслужване на ЗЗОЛ " в РЗОК Стара Загора
Дата: 11.08.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши експерт" в отдел "Финансово, административно и правно обслужване на дейността" сектор "Бюджет, правна дейност и обслужване на ЗЗОЛ " в РЗОК Стара Загора
Дата: 28.07.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши експерт" в отдел "Финансово, административно и правно обслужване на дейността" сектор "Бюджет, правна дейност и обслужване на ЗЗОЛ"в РЗОК Стара Загора
Дата: 15.07.2015

Конкурс за длъжност старши експерт в сектор "Бюджет, правна дейност и обслужване на ЗЗОЛ", отдел "Финансово, административно и правно обслужване на дейността" с месторабота в РЗОК Стара Загора
Дата: 30.06.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в сектор "Информационно обслужване" към отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" в РЗОК гр. Русе
Дата: 17.07.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши експерт" в сектор "Информационно обслужване" към отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" в РЗОК гр. Русе
Дата: 06.07.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши експерт" в сектор "Информационно обслужване" към отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" с месторабота РЗОК гр. Русе
Дата: 29.06.2015

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в сектор "Информационно обслужване" към отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" с месторабота РЗОК гр. Русе
Дата: 12.06.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" на РЗОКСмолян
Дата: 27.07.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр.Смолян
Дата: 10.07.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Смолян
Дата: 29.06.2015

Конкурс за длъжност "старши експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" РЗОК гр. Смолян
Дата: 12.06.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Администриране и правно обслужване на дейността " в РЗОК Хасково
Дата: 14.07.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши експерт" в отдел "Администриране и правно обслужване на дейността" към РЗОК гр.Хасково
Дата: 01.07.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати, за длъжността "Старши експерт" в отдел "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК Хасково
Дата: 22.06.2015

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в отдел "Администриране и правно обслужване на дейността", дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК Хасково
Дата: 05.06.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Главен експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" на отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" в РЗОК гр. Пазарджик с месторабота общински офис гр. Велинград
Дата: 16.07.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Главен експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" на отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" в РЗОК гр. Пазарджик с месторабота общински офис гр. Велинград
Дата: 03.07.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати, за длъжността "Главен експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ", с месторабота общински офис гр. Велинград, в отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" в РЗОК Пазарджик
Дата: 22.06.2015

Конкурс за длъжност "главен експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" към отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" с месторабота РЗОК гр. Пазарджик, общински офис гр. Велинград
Дата: 05.06.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК Пловдив
Дата: 24.06.2015

ПРОТОКОЛИ за допуснатите и недопуснатите за интервю кандидати за следните длъжности: "Началник сектор" в сектор "Контрол на аптеки", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки ", Дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" ; "Началник отдел" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси" дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността"; "Старши експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси" дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК Пловдив
Дата: 17.06.2015

ПРОТОКОЛИ за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за следните длъжности: "Началник сектор" в сектор "Контрол на аптеки", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки ", Дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" ; "Началник отдел" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси" дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността"; "Старши експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси" дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК Пловдив
Дата: 04.06.2015

Конкурс за длъжността "Началник сектор" в сектор "Контрол на аптеки", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 18.05.2015

Конкурс за длъжността "Началник отдел" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 18.05.2015

Конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 18.05.2015

Окончателен протокол от проведен конкурс за длъжността "Началник отдел" в отдел "Административни и стопански дейности" към дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в СЗОК
Дата: 24.06.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Началник отдел" в отдел "Административностопански дейности" към дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в Столична здравноосигурителна каса
Дата: 12.06.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Началник отдел" в отдел "Административни и стопански дейности", дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в Столична здравноосигурителна каса
Дата: 29.05.2015

Конкурс за длъжност "Началник отдел" в отдел "Административностопански дейности", дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в СЗОК с месторабота в гр. София
Дата: 11.05.2015

Окончателен протокол от проведен конкурс за длъжността "Главен юрисконсулт" в отдел "Правно обслужване" към дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в СЗОК
Дата: 24.06.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Главен юрисконсулт" в отдел "Правно обслужване" към дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в Столична здравноосигурителна каса
Дата: 12.06.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Главен юрисконсулт" в отдел "Правно обслужване", дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в Столична здравноосигурителна каса
Дата: 29.05.2015

Конкурс за длъжност "Главен юрисконсулт" в отдел "Правно обслужване", дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в СЗОК с месторабота в гр. София
Дата: 11.05.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността" в РЗОК Враца
Дата: 11.06.2015

Протокол от проведено интервю за длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността" в РЗОК Враца
Дата: 11.06.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността" в РЗОК Враца
Дата: 03.06.2015

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в отдел "Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността" с месторабота в РЗОК град Враца
Дата: 08.05.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността" в РЗОК Враца
Дата: 25.05.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в сектор "Лекарствени продукти и аптеки" към отдел "Договаряне, контрол и информационно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Бургас
Дата: 04.05.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши експерт" в сектор "Лекарствени продукти и аптеки" в отдел "Договаряне, контрол и информационно обслужване на дейността" в РЗОК гр.Бургас
Дата: 22.04.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши експерт" в сектор "Лекарствени продукти и аптеки" към отдел "Договаряне, контрол и информационно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Бургас
Дата: 08.04.2015

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в отдел "Договаряне, контрол и информационно обслужване на дейността", сектор "Лекарствени продукти и аптеки" в РЗОК гр. Бургас с месторабота офис гр. Карнобат
Дата: 27.03.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "главен експерт" в сектор "Информационно обслужване" в РЗОК Добрич
Дата: 21.04.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Финансов контрольор" в "Ръководство на РЗОК" в РЗОК Добрич
Дата: 21.04.2015

Протоколи от проведен изпит чрез тест за длъжностите: "Финансов контрольор" в "Ръководство на РЗОК" в РЗОК - Добрич; "Главен експерт" в сектор "Информационно обслужване" в РЗОК - Добрич
Дата: 02.04.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Финансов контрольор" в "Ръководство РЗОК" на РЗОК гр. Добрич
Дата: 23.03.2015

Конкурс за длъжността "Финансов контрольор" в Ръководство РЗОК гр. Добрич, с месторабота в РЗОК гр. Добрич
Дата: 06.03.2015

Конкурс за длъжността "Главен експерт" в сектор "Информационно обслужване", отдел "Специализирана администрация", с месторабота в РЗОК гр. Добрич
Дата: 06.03.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността за длъжността "Младши експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Пазарджик
Дата: 04.05.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Младши експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността " в РЗОК гр. Пазарджик
Дата: 14.04.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Младши експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността " в Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик
Дата: 30.03.2015

Конкурс за длъжността "Младши експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" с месторабота в РЗОК гр. Пазарджик
Дата: 13.03.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Младши експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" на отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" в Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик
Дата: 06.04.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" на отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" в Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик с месторабота общински офис гр. Панагюрище
Дата: 06.04.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Младши експерт" в сектор "ДОКИБМП" на отдел "ДОКИМДПА" в Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик
Дата: 30.03.2015

Протоколи от проведен изпит чрез тест за длъжността "Младши експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" на отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" в РЗОК гр. Пазарджик; длъжността "Старши експерт" в сектор "ДОКИИМДП" на отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки " в РЗОК гр. Пазарджик с месторабота общински офис гр. Панагюрище
Дата: 18.03.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Младши експерт" в отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки", сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на болнична медицинска помощ" в РЗОК гр. Пазарджик
Дата: 17.03.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Младши експерт" в сектор "ЛККА" на отдел "ДОКИМДПА" в РЗОК гр. Пазарджик
Дата: 25.03.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Младши експерт" в сектор "ЛККА" на отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки " в Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик
Дата: 16.03.2015

Протоколи за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: "Младши експерт" в сектор "Лекарствена комисия и контрол на аптеки" на отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки"; "Младши експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на болнична медицинска помощ" в отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки "; "Младши експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" в отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" в РЗОК Пазарджик и длъжността "Старши експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" в отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки " в РЗОК Пазарджик, с месторабота общински офис гр.Панагюрище
Дата: 04.03.2015

Конкурси за длъжностите: "Младши експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" към отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" с месторабота в гр. Пазарджик ; "Младши експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на болнична медицинска помощ" към отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" с месторабота в гр. Пазарджик; "Младши експерт" в сектор "Лекарствена комисия и контрол на аптеки" към отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" с месторабота в гр. Пазарджик; "Старши експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" към отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" с месторабота в общински офис гр. Панагюрище
Дата: 13.02.2015

Протокол за проведен изпит чрез тест за длъжността "Главен юрисконсулт" в отдел "Административно и правнообслужване на дейността" на Районна здравноосигурителна каса Разград
Дата: 23.12.2014

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши счетоводител" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността " в РЗОК гр. Разград
Дата: 19.12.2014

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши счетоводител" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр.Разград
Дата: 12.12.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Главен юрисконсулт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" на РЗОК гр. Разград - 11.12.2014Конкурс за длъжност "Главен юрисконсулт" в "Обща администрация", отдел "Административно и правно обслужване на дейността" РЗОК гр.Разград
Дата: 28.11.2014

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно и правно обслужване" на Районна здравноосигурителна каса - гр. Търговище
Дата: 09.04.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно и правно обслужване" на Районна здравноосигурителна каса - гр. Търговище
Дата: 08.04.2015

Протокол II от проведена процедура по решаване на тест, част от конкурс за заемане на длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно и правно обслужване" в РЗОК Търговище
Дата: 02.04.2015

Протокол I от проведена процедура по решаване на тест, част от конкурс за заемане на длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно и правно обслужване" в РЗОК Търговище
Дата: 02.04.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно и правно обслужване" в РЗОК Търговище
Дата: 23.03.2015

Конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Административно и правно обслужване" в РЗОК гр. Търговище
Дата: 06.03.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Главен юрисконсулт" в отдел "Административно и правно обслужване" на Районна здравноосигурителна каса - гр. Търговище
Дата: 19.01.2015

Протокол от проведена процедура по решаване на тест, част от конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността "Главен юрисконсулт" в отдел "Административно и правно обслужване" при РЗОК - Търговище,
Дата: 09.01.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболнична медицинска и дентална помощ" на отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки" в Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик с месторабота общински офис гр. Велинград - 22.01.2016Протокол от проведен практически изпит за длъжността "Главен експерт" в сектор "СЧР и АСД" , отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Бургас
Дата: 16.12.2014

Протоколи за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжностите: "Младши експерт" в сектор "БПИО" към отдел АПОД"; за длъжността "Главен експерт" в сектор "СЧР и АСД" към отдел "Административно и правно обслужване на дейността"; "Старши експерт" в сектор "Информационни дейности и комуникации" към отдел "Договаряне, Контрол и Информационно обслужване на дейността" в РЗОК гр.Бургас
Дата: 5.12.2014

Конкурс за длъжност "Младши експерт" в сектор "Бюджет, правно и информационно обслужване" към отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Бургас
Дата: 18.11.2014

Конкурс за длъжност "Старши експерт" отдел "Договаряне, контрол и информационно обслужване на дейността", сектор "Информационни дейности и комуникации" в РЗОК гр. Бургас
Дата: 18.11.2014

Конкурс за длъжност "Главен експерт" в "Обща администрация", отдел "Административно и правно обслужване на дейността", сектор "Счетоводство, човешки ресурси и АСД" в РЗОК гр. Бургас
Дата: 18.11.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността" в РЗОК Враца
Дата: 25.05.2015

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт" в отдел "Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността" в Районна здравноосигурителна каса гр. Враца
Дата: 21.01.2015

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши юрисконсулт" в отдел "Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Враца
Дата: 18.12.2014

Протокол за допуснатите и не допуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши юрисконсулт" в отдел "Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността" в РЗОК - Враца
Дата: 01.12.2014

Конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт" в отдел "Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Враца
Дата: 14.11.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши счетоводител" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК Разград
Дата: 28.11.2014

Конкурс за длъжността "Старши счетоводител" в административно звено "Обща администрация", отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Разград
Дата: 14.11.2014

Протоколи от проведен конкурс за длъжностите: "Младши експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" ; "Старши експерт" в офис "Хисар", сектор "Първична извънболнична медицинска помощ", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" ; "Старши експерт" /икономист/ в сектор "Контрол на аптеки", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" ; "Старши експерт" /лекар/ в сектор "Контрол на аптеки", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 19.12.2014

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши експерт" в офис "Хисар", сектор "Първична извънболнична медицинска помощ", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки ", Дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 15.12.2014

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Младши експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 15.12.2014

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши експерт"/икономист/ в сектор "Контрол на аптеки", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки ", Дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК гр.Пловдив
Дата: 15.12.2014

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши експерт"/лекар/ в сектор "Контрол на аптеки", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки ", Дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 15.12.2014

Протоколи за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжностите: "Директор на Дирекция" в дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността"; "Директор на Дирекция" в дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки"; "Старши експерт" в офис "Хисар", сектор "Първична извънболнична медицинска помощ", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки ", Дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки"; "Младши експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси" дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността"; "Старши експерт"/лекар/ в сектор "Контрол на аптеки", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки ", Дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки"; "Старши експерт"/икономист/ в сектор "Контрол на аптеки", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки ", Дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК Пловдив
Дата: 01.12.2014

Конкурс за длъжността "Младши експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" РЗОК гр. Пловдив
Дата: 14.11.2014

Конкурс за длъжността "Старши експерт" в офис "Хисар", сектор "Първична извънболнична медицинска помощ", към отдел "Извънболнична медицинската, дентална помощ и аптеки", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 14.11.2014

Конкурс за длъжността "Старши експерт" /икономист/ в сектор "Контрол на аптеки", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 14.11.2014

Конкурс за длъжността "Старши експерт" в сектор "Контрол на аптеки", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 11.12.2014

Протокол за окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността "Директор на Дирекция" в дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК Пловдив
Дата: 11.12.2014

Конкурс за длъжността "Директор на дирекция" в дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки"" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 14.11.2014

Протокол за окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността "Директор на Дирекция" в дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК Пловдив - 11.12.2014Конкурс за длъжността "Директор на дирекция" в дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 14.11.2014

Протоколи за окончателни резултати от проведен конкурс за длъжностите "Главен експерт" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки", сектор "Информационно обслужване" в РЗОК - София област и "Старши експерт" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки", сектор "Информационно обслужване" в РЗОК - София област
Дата: 22.12.2014

Протоколи от проведен изпит чрез тест за длъжностите: "Главен експерт" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки", сектор "Информационно обслужване" в РЗОКСофя област; "Старши експерт" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки", сектор "Информационно обслужване" в РЗОК - София област
Дата: 10.12.2014

Протокол за допуснатите и не допуснатите по документи кандидати за длъжността "Главен експерт""Информационно обслужване" в РЗОК - София област
Дата: 01.12.2014

Конкурс за длъжност " Главен експерт" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки", сектор "Информационно обслужване" в РЗОК София област
Дата: 14.11.2014

Протокол за допуснатите и не допуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши експерт""Информационно обслужване" в РЗОК - София област
Дата: 01.12.2014

Конкурс за длъжност " Старши експерт" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки", сектор "Информационно обслужване" в РЗОК София област
Дата: 14.11.2014

Протокол от проведен конкурс за длъжността ""Началник сектор", сектор "Последващ контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска, дентална помощ и аптеки" на РЗОК гр.Плевен
Дата: 26.05.2015

Протокол от проведен изпит, чрез тест, за длъжността "Началник сектор", сектор "Последващ контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска, дентална помощ и аптеки" на РЗОК гр.Плевен
Дата: 12.05.2015

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Началник сектор", сектор "Последващ контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска, дентална помощ и аптеки" на РЗОК гр.Плевен-
Дата: 27.04.2015

Конкурс за длъжността "Началник сектор" в сектор "Последващ контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска, дентална помощ и аптеки" с месторабота в РЗОК гр. Плевен
Дата: 09.04.2015

Протокол за окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността "Началник сектор", сектор "Административно обслужване" в отдел "Правно, административно и финансово обслужване" на РЗОК гр.Плевен
Дата: 10.12.2014

Протокол от проведен изпит, чрез тест за длъжността "Началник сектор", сектор "Административно обслужване" в отдел "Правно, административно и финансово обслужване" на РЗОК гр.Плевен
Дата: 3.12.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Началник сектор", сектор "Административно обслужване" в отдел "Правно, административно и финансово обслужване" на РЗОК гр.Плевен
Дата: 24.11.2014

Конкурс за длъжност "Началник сектор" в сектор "Административно обслужване", отдел "Правно, административно и финансово обслужване" в РЗОК Плевен
Дата: 05.11.2014

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Финансов контрольор" в РЗОК гр.Сливен
Дата: 12.12.2014

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Финансов контрольор", административно звено "Ръководство" в РЗОК Сливен
Дата: 02.12.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидатиза длъжността "Финансов контрольор", административно звено "Ръководство" в РЗОК Сливен
Дата: 14.11.2014

Конкурс за длъжността финансов контрольор в административно звено Ръководство РЗОК Сливен
Дата: 31.10.2014

Протокол от проведено интервю и окончателен протокол от проведен конкурс за длъжността "Експерт" в отдел "Финансово, административно и правно обслужване на дейността" сектор "Бюджет, правна дейност и обслужване на ЗЗОЛ " в Районна здравноосигурителна каса Стара Загора
Дата: 5.12.2014

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Експерт" в отдел "Финансово, административно и правно обслужване на дейността сектор "Бюджет, правна дейност и обслужване на ЗЗОЛ " в РЗОК Стара Загора
Дата: 28.11.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Експерт" в отдел "Финансово, административно и правно обслужване на дейността" сектор "Бюджет, правна дейност и обслужване на ЗЗОЛ" в РЗОК Стара Загора
Дата: 17.11.2014

Конкурс за длъжност експерт в сектор "Бюджет, правна дейност и обслужване на ЗЗОЛ" към отдел "Финансово, административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК Стара Загора
Дата: 30.10.2014

Протокол за окончателни резултати в конкурс за държавен служител за длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК Ямбол
Дата: 23.09.2014

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Финансов контрольор" в административно звено "Ръководство" на Районна здравноосигурителна каса Бургас
Дата: 27.10.2014

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Младши експерт" в сектор "Договаряне и контрол на извънболничната медицинска и дентална помощ" към отдел "Договаряне, контрол и информационно обслужване на дейността" в РЗОК гр.Бургас
Дата: 27.10.2014

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт" в сектор "Бюджет, правно и информационно обслужване " към отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Бургас
Дата: 20.10.2014

Протокол от изпит чрез тест за длъжността "Младши експерт" в сектор "Договаряне и контрол на извънболничната медицинска и дентална помощ" към отдел "Договаряне, контрол и информационно обслужване на дейността" в РЗОК гр.Бургас
Дата: 03.10.2014

Протокол от проведен практически изпит за длъжността "Главен експерт" в сектор "СЧР и АСД", отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Бургас
Дата: 03.10.2014

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши юрисконсулт" в сектор "Бюджет, правно и информационно обслужване " към отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК - Бургас; Списъци с допуснати и недопуснати до интервю
Дата: 26.09.2014

Протоколи за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжностите: "Старши юрисконсулт" в сектор "Бюджет, правно и информационно обслужване " към отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Бургас; "Финансов контрольор" в РЗОК Бургас; "Младши експерт" в сектор "Договаряне и контрол на извънболничната медицинска и дентална помощ" към отдел "Договаряне, контрол и информационно обслужване на дейността" в РЗОК гр.Бургас; "Главен експерт" в сектор "СЧР и АСД" към отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр.Бургас
Дата: 15.09.2014

Конкурс за длъжността "Младши експерт", в отдел "Договаряне, контрол и информационно обслужване на дейността", сектор "Договаряне и контрол на извънболничната медицинска и дентална помощ " в РЗОК Бургас
Дата: 28.08.2014

Конкурс за длъжността "Главен експерт", в отдел "Административно и правно обслужване на дейността",сектор "Счетоводство, човешки ресурси и АСД" в РЗОК Бургас
Дата: 28.08.2014

Конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт", в отдел "Административно и правно обслужване на дейността",сектор "Бюджет, правно и информационно обслужване" в РЗОК Бургас
Дата: 28.08.2014

Протокол от проведен конкурс чрез решаване на тест за длъжността "Финансов контрольор" в административно звено "Ръководство" на РЗОК - Бургас
Дата: 06.10.2014

Конкурс за длъжността "Финансов контрольор", административно звено "Ръководство" в РЗОК Бургас
Дата: 28.08.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Началник отдел" в отдел "Болнична помощ" дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки " в РЗОК Пловдив; Списък на допуснатите кандидати за участие
Дата: 04.09.2014

Конкурс за длъжност "Началник отдел" в отдел "Болнична помощ", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 21.08.2014

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОКПловдив; Формуляр за окончателните резултати на кандидатите
Дата: 07.10.2014

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в сектор "Първична извънболнична медицинска помощ", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОКПловдив; Формуляр за окончателните резултати на кандидатите
Дата: 07.10.2014

Протоколи с резултати от следващ етап на конкурси за държавен служител за длъжностите: "Началник отдел" в отдел "Болнична помощ" дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки " в РЗОК Пловдив; "Старши експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси" дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК Пловдив; "Старши експерт" в сектор "Първична извънболнична медицинска помощ", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки ", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК Пловдив-
Дата: 23.09.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси" дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК Пловдив; Списък на допуснатите кандидати за участие ; Списък на недопуснатите кандидати за участие
Дата: 04.09.2014

Конкурс за длъжност "старши експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси", дирекция "Администриране и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 21.08.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши експерт" в сектор "Първична извънболнична медицинска помощ", отдел "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки ", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК Пловдив; Списък на допуснатите кандидати за участие ; Списък на недопуснатите кандидати за участие
Дата: 04.09.2014

Конкурс за длъжност "старши експерт" в сектор "Първична извънболнична медицинска помощ", към отдел "Изпълнение на медицинската, дентална помощ и аптеки", дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки" в РЗОК гр. Пловдив
Дата: 21.08.2014

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Главен експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси" към дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в Столична здравноосигурителна каса
Дата: 04.09.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Главен експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси", дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в Столична здравноосигурителна каса
Дата: 25.08.2014

Конкурс за длъжност главен експерт в отдел "Счетоводство и човешки ресурси", дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в СЗОК
Дата: 08.08.2014

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Главен експерт" в сектор "Лекарствени продукти", отдел "Аптеки", дирекция "Договаряне и контрол по изпълнение на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" в СЗОК;Протокол от проведен конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Счетоводство и човешки ресурси" към дирекция "Административно и правно обслужване на дейността" в СЗОК
Дата: 15.09.2014

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Главен експерт" в сектор "Лекарствени продукти", отдел "Аптеки" към дирекция "Договаряне и контрол по изпълнение на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" в Столична здравноосигурителна каса
Дата: 04.09.2014

Конкурс за длъжност главен експерт в сектор "Лекарствени продукти", отдел "Аптеки", дирекция "Договаряне и контрол по изпълнение на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" в СЗОК
Дата: 08.08.2014

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК Ямбол; Списъци допуснати/недопуснати до интервю
Дата: 05.09.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Главен експерт" в сектор "Лекарствени продукти", отдел "Аптеки", дирекция "Договаряне и контрол по изпълнение на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" в Столична здравноосигурителна каса
Дата: 25.08.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК - Ямбол и списъци към протокола
Дата: 18.08.2014

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Ямбол
Дата: 04.08.2014

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт" в отдел "Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността" в РЗОК - Враца
Дата: 14.07.2014

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши юрисконсулт" в отдел "Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността" в РЗОК Враца
Дата: 03.07.2014

Протокол за допуснати и недопуснати по документи кандидати, участващи в конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт" в отдел "Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността" в РЗОК Враца
Дата: 16.06.2014

Конкурс за длъжност "старши юрисконсулт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в Районна здравноосигурителна каса - Враца
Дата: 15.07.2014

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Финансов контрольор" в РЗОК - Шумен
Дата: 15.07.2014

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Финансов контрольор" в РЗОК гр. Шумен
Дата: 25.06.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Финансов контрольор" в Районна здравноосигурителна каса Шумен
Дата: 25.06.2014

Конкурс за длъжност "финансов контрольор" в Районна здравноосигурителна каса - Шумен
Дата: 12.08.2014

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК - София област
Дата: 12.08.2014

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши юрисконсулт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в Районна здравноосигурителна каса - София област
Дата: 05.08.2014

Протокол за допуснати и не допуснати по документи кандидати за длъжността "Старши юрисконсулт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в Районна здравноосигурителна каса - София област
Дата: 28.07.2014

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК - София област
Дата: 11.07.2014

Заповед за отмяна на конкурс
Дата: 11.07.2014

Конкурс за длъжност "старши юрисконсулт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в Районна здравноосигурителна каса - София област
Дата: 11.07.2014

Протоколи от проведени конкурси в РЗОК - Софияобласт, за длъжностите: "Главен експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността"; "Главен експерт" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки", сектор "Информационно обслужване"; "Старши експерт" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки", сектор "Информационно обслужване"
Дата: 14.07.2014

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Главен експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК София област
Дата: 02.07.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Главен експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в Районна здравноосигурителна каса - София област; Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Главен експерт" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки", сектор "Информационно обслужване" РЗОК София - област; Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши експерт" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки", сектор "Информационно обслужване" РЗОК София - област
Дата: 03.07.2014

Конкурс за длъжност " главен експерт" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността", в Районна здравноосигурителна каса - София област
Дата: 03.07.2014

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Старши експерт" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки", сектор "Информационно обслужване" в РЗОК София област; Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността "Главен експерт" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки", сектор "Информационно обслужване" в РЗОК София област
Дата: 03.07.2014

Конкурс за длъжност "главен експерт" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки", сектор "Информационно обслужване" в Районна здравноосигурителна каса - София област
Дата: 07.05.2014

Конкурс за длъжност " старши експерт" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки", сектор "Информационно обслужване" в Районна здравноосигурителна каса - София област
Дата: 07.05.2014

Протокол за допуснати и недопуснати до следващия етап от конкурси за държавен служител кандидати РЗОК Видин
Дата: 07.05.2014

Протоколи от проведени конкурси за държавен служител кандидати РЗОК Сливен
Дата: 13.05.2014

Протокол за допуснати и недопуснати до следващия етап от конкурси за държавен служител кандидати РЗОК Сливен
Дата: 07.05.2014

Обявление за конкурс за заемане на длъжността Директор на РЗОК:• директор на РЗОК - гр. Добрич;• директор на РЗОК - гр. Кюстендил;• директор на РЗОК - София област
Дата: 30.04.2014

Протокол за допуснати и недопуснати до следващия етап от конкурси за държавен служител кандидати - РЗОК Варна
Дата: 12.05.2014

Протокол за допуснати и недопуснати до следващия етап от конкурси за държавен служител кандидати РЗОК Варна
Дата: 30.04.2014

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати РЗОК Пловдив
Дата: 30.04.2014

Протокол за допуснати и недопуснати до следващия етап от конкурси за държавен служител кандидати РЗОК Търговище
Дата: 30.04.2014

Протокол за допуснати и недопуснати до следващия етап от конкурси за държавен служител кандидати РЗОК Пазарджик
Дата: 22.04.2014

Протокол за допуснати и недопуснати до следващия етап от конкурси за държавен служител кандидати РЗОК Варна
Дата: 22.04.2014

Протокол за допуснати и недопуснати до следващия етап от конкурси за държавен служител кандидати РЗОК Видин -
Дата: 22.04.2014

Протокол за допуснати и недопуснати до следващия етап от конкурси за държавен служител кандидатиРЗОК Пловдив
Дата: 22.04.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати
Дата: 10.04.2014

Конкурс за длъжността "Началник сектор" сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на болничната медицинска помощ" в отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска помощ, дентална помощ, аптеки и информационо обслужване" с месторабота в РЗОК гр. Сливен
Дата: 24.03.2014

Конкурс за длъжността "Началник сектор" сектор "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на извънболничната медицинска помощ, дентална помощ, аптеки и общински офиси" в отдел "Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска помощ, дентална помощ, аптеки и информационо обслужване" с месторабота в РЗОК гр. Сливен
Дата: 24.03.2014

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Началник на сектор" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ и аптеки" в отдел "Специализирана администрация" на Районна здравноосигурителна каса - гр.Търговище
Дата: 12.05.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Началник на сектор" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ и аптеки" в отдел "Специализирана администрация" на Районна здравноосигурителна каса - гр.Търговище
Дата: 03.04.2014

Конкурс за длъжността Началник на сектор" в сектор "Договаряне, обработка и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ и аптеки" в отдел "Специализирана администрация" на РЗОК гр. Търговище
Дата: 20.03.2014

Конкурс за длъжността Старши счетоводител" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в РЗОК гр. Пазарджик
Дата: 20.03.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Старши счетоводител" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в Районна здравноосигурителна каса Пазарджик
Дата: 07.04.2014

Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши счетоводител" в отдел "Административно и правно обслужване на дейността" в Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик
Дата: 12.05.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "главен експерт" в дирекция "Специализрана администрация", отдел " Информационни дейности" Варна
Дата: 03.04.2014

Конкурс за длъжността "Главен експерт", отдел "Информационни дейности", дирекция "Специализирана администрация" в РЗОК гр.Варна
Дата: 17.03.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "главен експерт" в дирекция "Обща администрация", отдел "Счетоводство и човешки ресурси" Варна
Дата: 03.04.2014

Конкурс за длъжността "Главен експерт", отдел "Счетоводство и човешки ресурси", дирекция "Обща администрация" в РЗОК гр.Варна
Дата: 17.03.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "старши експерт" в дирекция "Специализрана администрация", отдел " Информационни дейности" Варна
Дата: 03.04.2014

Конкурс за длъжността "Старши експерт", отдел "Информационни дейности", дирекция "Специализирана администрация" в РЗОК гр.Варна
Дата: 17.03.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "старши експерт" в дирекция "Обща администрация", отдел "Здравноосигурителен бюджет" Варна
Дата: 03.04.2014

Конкурс за длъжността "Старши експерт", отдел "Здравноосигурителен бюджет", дирекция "Обща администрация" в РЗОК гр.Варна
Дата: 17.03.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Началник на сектор" в сектор "Договаряне и контрол на болничната медицинска помощ" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" на РЗОК гр. Видин
Дата: 03.04.2014

Конкурс за длъжността "Началник на сектор" в сектор "Договаряне и контрол на болничната медицинска помощ" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" на РЗОК гр. Видин
Дата: 17.03.2014

Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността "Младши експерт" в сектор "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" , офис гр. Белоградчик на РЗОК гр. Видин
Дата: 03.04.2014

Конкурс за длъжността "Младши експерт" в сектор "Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки" в отдел "Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" , офис гр. Белоградчик на РЗОК гр. Видин
Дата: 17.03.2014

Конкурс за длъжността Експерт сектор "Счетоводство, човешки ресурси и административностопанска дейност" към отдел "Финансово, административно и правно обслужване на дейността" РЗОК гр. Стара Загора
Дата: 06.01.2014

Oкончателни резултати "Експерт" в отдел "Финансово, административно и правно обслужване на дейността сектор "Счетоводство, човешки ресурси и административностопанска дейност" в РЗОК гр. Стара Загора
Дата: 18.02.2014

Протоколи за допуснати и недопуснати до следващия етап от конкурси за държавен служител кандидати"Експерт" в отдел "Финансово, административно и правно обслужване на дейността сектор "Счетоводство, човешки ресурси и административностопанска дейност" в Районна здравноосигурителна каса Стара Загора
Дата: 3.02.2014

Допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността "Експерт" в отдел "Финансово, административно и правно обслужване на дейността" сектор "Счетоводство, човешки ресурси и административностопанска дейност" в Районна здравноосигурителна каса Стара Загора
Дата: 23.01.2014

Конкурс за длъжността Главен експерт отдел "Административно и правно обслужване на дейността", сектор "Счетоводство, човешки ресурси и АСД" в РЗОК гр. Бургас
Дата: 06.01.2014

Допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Главен експерт отдел "Административно и правно обслужване на дейността", сектор "Счетоводство, човешки ресурси и АСД" в РЗОК гр. Бургас
Дата: 23.01.2014

Главен експерт отдел "Административно и правно обслужване на дейността", сектор "Счетоводство, човешки ресурси и АСД" в РЗОК гр. Бургас
Дата: 06.02.2014

Конкурс за длъжността Началник на сектор "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ" в отдел "Специализирана администрация" РЗОК гр. Кърджали
Дата: 06.01.2014

Oкончателни резултати "Началник сектор" в отдел "Специализирана администрация" сектор "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ" в РЗОК гр. Кърджали
Дата: 18.02.2014

Протоколи за допуснати и недопуснати до следващия етап от конкурси за държавен служител кандидати заНачалник сектор" в отдел "Специализирана администрация" сектор "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ" в РЗОК Кърджали
Дата: 3.02.2014

Допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Началник сектор в отдел "Специализирана администрация" сектор "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ" в РЗОК Кърджали
Дата: 23.01.2014

Свързани документи

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии