Архив от 01.09.2022 г. до 31.12.2022 г.

Конкурс за длъжността главен експерт

12/10/2022

сектор „Информационно осигуряване“, отдел „Договаряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки“ в Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) – София област

Виж още

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт

27/09/2022

В отдел „Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността“ в Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) - София област

Виж още

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт

27/09/2022

В сектор „Информационно осигуряване“, отдел „Договаряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки“ в Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) - София област

Виж още

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт /системен администратор/

27/09/2022

В сектор „Информационно осигуряване“, отдел „Договаряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки“ в Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) - София област

Виж още

Конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността Старши експерт

13/09/2022

В сектор „Договаряне и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки“, отдел „Договаряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки“ в Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) - София област

Виж още

Конкурс за длъжността Главен експерт

13/09/2022

В отдел „Административно, правно и счетоводно осигуряване на длъжността“ в Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) - София област

Виж още
Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии